ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş sürmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 35-44 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.65375

Diş sürmesi

Mihriban Gökçek1, Ebru Hazar Bodrumlu1, Nurhat Özkalaycı2
1Pedodonti Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi
2Ortodonti Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi

Diş sürmesi organizmada görülen gelişimsel bir süreçtir. Geçmişten günümüze bu sürecin işleyişi ile ilgili çok sayıda sürme teorileri ileri sürülmesine rağmen, sürmenin altında yatan mekanizmalar hiçbir zaman tam olarak anlaşılamamıştır. Diş sürmesi ile ilgili; dişlerin üç yönde hareket ediyor olması, farklı hızlarda sürmeleri ve fonksiyonel pozisyona ulaşmasının kalıtımın etkisi altında olması gibi temel parametrelerin biliniyor olması, önceden ortaya atılmış olan bazı teorileri elimine etmektedir. Diğer taraftan ise bu parametreler alveol kemiğin yeniden şekillenmesi ya da periodontal ligamentin oluşması gibi bazı teorilerin de desteklenmesine yol açmaktadır. İnsan ve hayvan dokuları üzerinde yapılan çalışmalar diş sürmesinin analiz edilebilmesine olanak tanımıştır, fakat diş sürmesini harekete geçiren ya da sürme sürecini sona erdiren kuvvetin ne olduğu tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Sürmenin etiyolojisinin bilinmesi sürme problemlerinin çözümünde gerekli bir faktördür ve bu nedenle diş sürmesinin altında yatan mekanizmanın tam olarak anlaşılabilmesi için günümüzde çalışmalar devam etmektedir. Bu derlemenin amacı dişlerin sürmesinde etkili olan faktörlerin incelenerek ortaya atılmış olan sürme teorilerine genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürme teorileri, Alveolar kemik şekillenmesi, Periodontal ligament oluşumu.

Tooth eruption

Mihriban Gökçek1, Ebru Hazar Bodrumlu1, Nurhat Özkalaycı2
1Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Bülent Ecevit University
2Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Bülent Ecevit University

Dental eruption is a developmental process in the organism. Various theories have been developed to explain the eruption mechanisms from past to present, but the mechanisms behind the eruption hasn’t been completely understood. To being aware of basic parameters about eruption such as teeth move in three dimensional space, eruption occurs in different speed, and teeth arrive their functional position according to hereditary features, eliminates some of the eruption theories which is previously propounded and supports which is in compliance with basic parameters, for example alveolar bone remodeling and periodontal ligament formation. Studies in human and animal tissues allow teeth eruption analyses, but what initiates and ends eruptive forces still isn’t known. Studies still continue to explain the mechanism behind eruption because understanding the mechanism of the eruption process is required for treating eruption disorders. The aim of this review is to examine the factors that affecting tooth eruption and provide an overview of Eruption Theories past to present.

Keywords: Eruption theories, Alveolar bone remodeling, Periodontal ligament formation.

Mihriban Gökçek, Ebru Hazar Bodrumlu, Nurhat Özkalaycı. Tooth eruption. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 35-44

Sorumlu Yazar: Nurhat Özkalaycı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale