ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Nanofil Rezin Kompozitlerle Restore Edilmiş 107 Anterior Dişin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: 32 Aylık Takip [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 21-28 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.87587

Nanofil Rezin Kompozitlerle Restore Edilmiş 107 Anterior Dişin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: 32 Aylık Takip

Tuğba Toz Akalın1, Mahmut Kuşdemir1, Harika Gözükara Bağ2, Mutlu Özcan3
1Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya
3Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sabit ve Hareketli Protezler ve Dental Materyaller Anabilim Dalı, Zürih

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, nanofil bir rezin kompozitin klinik performansının sınıf 3 ve sınıf 4 kavitelere yapılan restorasyonlar ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 107 adet sınıf 3 ve sınıf 4 restorasyon nanofil rezin kompozit ile restore edildi ve daha sonra modifiye USPHS/FDI kriterleri ile değerlendirildi. sonuçlar McNemar ve Marjinal Homojenite ve Kaplan-Meier testleri ile analiz edildi.
BULGULAR: 14 adet restorasyonda başarısızlık tespitiyle birlikte %86.8 lik bir restorasyon başarı oranı yakalandı. Nanofil rezin kompozitin 32 aylık periyotta kabul edilebilir bir klinik başarı gösterdiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 2 yıllık takip sonunda renk stabilitesi ve retansiyonun azaldığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: adezyon, class III kaviteler, nanofil kompozit rezin

Clinical Evaluation of 107 Anterior Teeth Restored with Direct Nanofilled Resin Composite: up to 32 Months

Tuğba Toz Akalın1, Mahmut Kuşdemir1, Harika Gözükara Bağ2, Mutlu Özcan3
1Department of Restorative Dentistry, Medipol University, Istanbul,Turkey
2Department of Biostatistics, School of Medicine, Inonü University, Malatya, Turkey
3Dental Materials Unit, Center for Dental and Oral Medicine, Clinic for Fixed and Removable Prosthodontics and Dental Materials Science, University of Zurich, Switzerland

INTRODUCTION: This study evaluated the clinical performance of a nanofill resin composite in Class III and IV cavities
METHODS: One hundred and seven Class III and Class IV restorations were performed with a nanofill resin composite. Restorations were evaluated using the modified USPHS/FDI criteria. The changes were analyzed using McNemar and Marginal Homogeneity and Kaplan-Meier tests.
RESULTS: Fourteen absolute failures were encountered resulting in a survival rate of 86.8% (Kaplan-Meier). Nanofill resin composite showed acceptable clinical performance up to 32 months of service.
DISCUSSION AND CONCLUSION: However color stability and retention decreased at the end of two year follow up instead of fractures.

Keywords: adhesion, class III cavities, nanofilled composite resin

Tuğba Toz Akalın, Mahmut Kuşdemir, Harika Gözükara Bağ, Mutlu Özcan. Clinical Evaluation of 107 Anterior Teeth Restored with Direct Nanofilled Resin Composite: up to 32 Months. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 21-28

Sorumlu Yazar: Tuğba Toz Akalın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale