ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Konjenital Lateral Eksikliğinin Ortodontik Tedavi Sonrası Hemen Yüklenen İmplant İle Tedavisi: Olgu Sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 53-56 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.20592

Konjenital Lateral Eksikliğinin Ortodontik Tedavi Sonrası Hemen Yüklenen İmplant İle Tedavisi: Olgu Sunumu

Mücahide Akoğlan1, Mehmet Emre Benlidayı2, Ufuk Tatlı2
1Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Bu vaka raporunun amacı, konjenital maksiller lateral eksikliği olan hastanın multidisipliner tedavi yaklaşımı ile tedavisinin sunulmasıdır. Yirmi yaşındaki erkek hastanın ağız içi muayenesinde komşu kanin dişin konjenital maksiller lateral diş eksikliği boşluğuna doğru hareket ettiği belirlendi. Yeterli mesiodistal mesafe ortodontik tedaviyle hazırlandı ve bölgeye bir adet dental implant yerleştirildi. Uygun bir kapanış ilişkisi ve estetik bir görünüme ulaşmak için implant geçici kron ile hemen yüklendi. Üç aylık osseointegrasyon ve yumuşak doku şekillenmesini takiben daimi restorasyon yapılarak hastanın tedavisi tamamlandı.

Anahtar Kelimeler: Konjenital Diş Eksikliği, Ön Bölge Estetiği, Hemen Yükleme

Managing Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisor With Immediate Loaded Single-Tooth Implant After Orthodontic Treatment: A Case Report

Mücahide Akoğlan1, Mehmet Emre Benlidayı2, Ufuk Tatlı2
1Department of Prosthodontics, Cukurova University Faculty of Dentistry, Adana, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Cukurova University Faculty of Dentistry, Adana, Turkey

The aim of this case report is to present the multidisciplinary treatment of a patient with congenitally missing maxiller lateral incisor. In the intraoral examination of a 20 years old male patient, it was determined that neighbor canine was migrated to the place of the congenital missing maxiller lateral incisor. Sufficient mesiodistal space was prepared by orthodontic treatment and a dental implant was placed surgically. To achieve a stable occlusion and aesthetic appearance, the implant was loaded immediately with temporary crown. Final restoration was completed three months after osseointegration and soft tissue regeneration.

Keywords: Congenitally Missing Teeth, Anterior Aesthetic, Immediate Loading

Mücahide Akoğlan, Mehmet Emre Benlidayı, Ufuk Tatlı. Managing Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisor With Immediate Loaded Single-Tooth Implant After Orthodontic Treatment: A Case Report. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 53-56

Sorumlu Yazar: Mücahide Akoğlan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale