ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Soket Kalkanı Tekniği ile İmmediat İmplant Uygulaması: Olgu Raporu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 49-52 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.18209

Soket Kalkanı Tekniği ile İmmediat İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Ömür Dereci1, Emre Çimen2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
2Serbest Çene Cerrahı, İstanbul

Soket kalkanı tekniği son yıllarda aşırı kron harabiyetine uğramış anterior dişlerin immediyat implantasyonunda kullanılmaya başlanmış henüz uzun dönem çalışması olmayan bir soket koruma tekniğidir. Aşırı harap olmuş dişlerde diş kronunun çok küçük bir parçasının implant yatağı ile temasta bırakılması ile gerçekleştirilmektedir. Mevcut çalışmada soket kalkanı yöntemi ile immediyat olarak yüklenmiş bir adet olgu tüm klinik aşamaları ile beraber sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmmediat protez, acil dental implant yükleme, tek-diş dental implantlar

Immediat Implantation with Socket Shield Technique: A Case Report

Ömür Dereci1, Emre Çimen2
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Eskişehir
2Private Practice, İstanbul

Socket Shield technique is a novel socket preservation method which is used in immediate implantation of highly carious anterior teeth and has no long term results. Socket Shield is performed by decreasing the coronal level of highly carious teeth under the gingiva and leaving a small amount of tooth material on the buccal aspect of the implant osteotomy bed. In the present study, a case of 'Socket Shield' technique is presented with step-by-step clinical documentation.

Keywords: Immediat denture, Immediat dental implant loading, single-tooth dental impants

Ömür Dereci, Emre Çimen. Immediat Implantation with Socket Shield Technique: A Case Report. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 49-52

Sorumlu Yazar: Ömür Dereci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale