ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
2018-3 Cilt Tüm Dergi
2018-3 Vol Full Printed Journal

Sayfalar 1 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Premolar çekimli ve çekimsiz tedavinin yüz yumuşak dokuları üzerine etkilerinin incelenmesi
The evaluation of premolar extraction and non-extraction treatments on facial soft tissues
Delal Dara Kılınç
doi: 10.5505/yeditepe.2018.40427  Sayfalar 7 - 11

4.
Lazer kullanımının kök kanal dentini üzerine uygulanan adezivlerin bağlanma dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi
Assessment of effects of laser use on bond strength of adhesives applied on root canal dentin
Zeliha Gonca Bek Kürklü, Mehmet Emin Türköz
doi: 10.5505/yeditepe.2018.40412  Sayfalar 13 - 19

5.
Oküler protezlerde iris renginin oluşturulmasinda kullanilan yöntemlerin subjektif olarak değerlendirilmesi
The subjective evaluation of the methods used in the formation of iris color in ocular prostheses
Makbule Heval Şahan, Tuğrul Saygı, Engin Aras, Övül Kümbüloğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.04796  Sayfalar 21 - 28

6.
Dental implant cerrahisinde preoperativ ve postoperativ anksiyete durumunun değerlendirilmesi
Assessment of preoperative and postoperative anxiety in patients who undergo surgical procedures for tooth implants
Ulviyya Mammadova, Kemal Yamalık
PMCID: PMC14  doi: 10.5505/yeditepe.2018.68077  Sayfalar 31 - 36

7.
AH Plus’ın geleneksel yöntem ya da PIPS aktivasyonu ile uygulanan yıkama solüsyonlarıyla muamele edilmiş kök dentini yüzeyini ıslatabilirliği
Wettability of AH Plus on root dentin treated with irrigation solutions with conventional methods or PIPS activation
Makbule Bilge Akbulut, Arslan Terlemez, Ahmet Burçin Batıbay
doi: 10.5505/yeditepe.2018.06978  Sayfalar 39 - 44

8.
Uzamış stiloid proçes ile tonsillektomi ilişkisinin incelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Investigation of the relationship between elongated styloid process and tonsillectomy: A Case Control Study
Melek Taşsöker, Sevgi Şener
doi: 10.5505/yeditepe.2018.77487  Sayfalar 47 - 51

9.
Farklı Seviyelerde Yapay Olarak Oluşturulmuş Horizontal Kök Kırıklarının Tespitinde İki Apeks Bulucunun Doğruluğunun Karşılaştırılması
Effectiveness of Two Apex Locators to Determine Simulated Horizontal Root Fractures
Dilara Arslan, Demet Altunbaş, Alper Kuştarcı
doi: 10.5505/yeditepe.2018.22755  Sayfalar 53 - 57

10.
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Beden ve Organ Bağışına Bakışı
Attitudes of Dental Students Towards Body and Organ Donation
İzem Mağazacı, Mete Büyükertan, Ömer Uysal, Hüseyin Avni Balcıoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.35220  Sayfalar 59 - 65

11.
Diş hekimliği öğrencilerinin pedodonti kliniğine ilişkin metaforik algıları
Metaphorical perceptions of dental students towards pediatric dentistry clinic
Burak Buldur, Çiğdem Çukurcu, Özge Nur Güvendi, Mevlüt Kayabaşı, Merve Nur Aydın
doi: 10.5505/yeditepe.2018.41636  Sayfalar 67 - 72

12.
Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda temporomandibular eklem tutulumu ve ağız diş sağlığı bulguları
Oral health and temporomandibular joint involvement of patient with juvenile idiopathic arthritis
Figen Eren Giray, Başak Durmuş, Ferhan Ertuğral, Müferet Ergüven, İlknur Tanboğa
doi: 10.5505/yeditepe.2018.55265  Sayfalar 73 - 79

13.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran çocuk hastalarda Hepatit B, C ve HIV seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B, C and HIV of children patients referred to Erciyes University Faculty of Dentistry
Zeynep Aslı Güçlü, Zekiye Hidayet, Dilek Günay Canpolat, Fatma Doğruel
doi: 10.5505/yeditepe.2018.33043  Sayfalar 81 - 84

14.
Supernumere dişler ne sıklıkta görülürler? Retrospektif radyografik pilot çalışma
Supernumerary teeth, how often do we meet them? A pilot retrospective and radiographical study
Fatih Cabbar, Muammer Çağrı Burdurlu, Çınar Kulle, Berk Tolonay, Akanay Çopuroğlu, Ata Mert Yasa, Rukiye Ceren Beker, Özge Şen, Sait Emre Kalaycıoğlu, Can Karakurt, Süeda Doğrusöz, Büşra Kara
doi: 10.5505/yeditepe.2018.93585  Sayfalar 85 - 89

15.
Rekürrent aftöz stomatitli hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of oral health related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis
Esma Kürklü Gürleyen, Kadriye Peker, Gülsüm Ak
doi: 10.5505/yeditepe.2018.63308  Sayfalar 91 - 96

16.
Mandibular gömülü üçüncü molar dişler ile mandibular kanal arasındaki ilişkinin dental volümetrik tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between an impacted mandibular third molar and the inferior alveolar canal using cone-beam computed tomography
Mohammed Ghazı Allan Salahaldın, Berkem Atalay
doi: 10.5505/yeditepe.2018.40326  Sayfalar 99 - 103

17.
Monolitik Zirkonya - Rezin Siman Bağlantısına Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisi
Effect of Various Surface Pretreatments on Monolithic Zirconia-Resin Cement Bonding
İpek Çağlar, Sabit Melih Ateş, Fatih Mehmet Korkmaz, Zeynep Yeşil Duymuş
doi: 10.5505/yeditepe.2018.04880  Sayfalar 105 - 110

OLGU RAPORU
18.
Çocuk hastada bilateral mandibular kondil kırığı ve tedavisi: Bir Olgu Sunumu
A bilateral mandibular condylar fracture in a child patient: A Case Report
Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, Emine Öğüt
doi: 10.5505/yeditepe.2018.08769  Sayfalar 113 - 117

19.
Protezle ilişkili travmatik ülser ile karışan skuamöz hücreli karsinom: Bir Olgu Sunumu
Squamous cell carcinoma confused with denture-related traumatic ulcer: A Case Report
Duygu Ölmez, Nursel Akkaya, Sema Dural
doi: 10.5505/yeditepe.2018.42714  Sayfalar 119 - 122

DERLEME
20.
Maddenin dördüncü hali: Plazma ve atmosferik basınçlı soğuk plazmaların diş hekimliğinde kullanımı
The fourth state of matter: Plasma and applications of atmospheric pressure cold plasmas ın dentistry
Diğdem Küçük, Utku Kürşat Ercan, Serhat Köseoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.09609  Sayfalar 125 - 136

21.
Dudak-damak yarıklı bireylerde görülen doğumsal ve gelişimsel problemler
Congenital and developmental problems seen in patients with cleft lip and/or palate
Nilüfer İrem Tunçer, Alev Yılmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2018.85047  Sayfalar 139 - 149

22.
Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi
One a day surgery anesthesia in dentistry
Adnan Noyan
doi: 10.5505/yeditepe.2018.38257  Sayfalar 151 - 163

LookUs & Online Makale