ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Maddenin dördüncü hali: Plazma ve atmosferik basınçlı soğuk plazmaların diş hekimliğinde kullanımı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 125-136 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.09609

Maddenin dördüncü hali: Plazma ve atmosferik basınçlı soğuk plazmaların diş hekimliğinde kullanımı

Diğdem Küçük1, Utku Kürşat Ercan2, Serhat Köseoğlu1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği A.D., İzmir

Maddenin 4. hali olan plazma içerdiği aktif plazma bileşenleri; pozitif ve negatif iyonlar, elektronlar, fotonlar, ultraviyole, uyarılmış atomlar veya moleküller, radikaller, nötral atom veya moleküller sayesinde sanayide, endüstride, gıda mühendisliği ve tekstil gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tıp ve diş hekimliğinde canlı dokularda zarar oluşturmaksızın dezenfeksiyon sağlanması ve yara iyileşmesinin hızlandırılması hala güncel ve önemli bir konudur. Plazmanın bir çeşidi olan atmosferik basınçlı soğuk plazmalar ısıl etki oluşturmaksızın dezenfeksiyon, hücre-doku biyostimülasyonu, yüzey modifikasyon ve/ veya aktivasyon etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Bu derleme yazısında plazma hakkında genel bilgiler verildikten sonra tıpta, diş hekimliğinde ve periodontolojide atmosferik basınçlı soğuk plazmaların kullanımı anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Plazma gazları, termal olmayan atmosferik basınçlı plazma, diş hekimliği, dezenfeksiyon, yara iyileşmesi

The fourth state of matter: Plasma and applications of atmospheric pressure cold plasmas ın dentistry

Diğdem Küçük1, Utku Kürşat Ercan2, Serhat Köseoğlu1
1Izmir Katip Celebi University Dentistry Faculty, Department of Periodontology, İzmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University Engineering And Architecture Faculty, Department Of Biomedical Engineering, İzmir, Turkey

The fourth state of matter, plasma, contains active components such as: positive and negative ions, electrons, photons, ultraviolet, stimulated atoms/molecules, radicals and neutral atoms/molecules. Plasmas are used in many different industries including food and textile engineering. In medicine and dentistry, disinfecting and ensuring rapid regeneration of living tissue without harm is an emerging isssue. One variety of plasma referred as atomospheric pressure cold plasma, accomplishes disinfection, cell-tissue biostimulation, surface modification and/or activation without producing thermal effects. In this review we aim to provide general information about plasma, and how it is essential in understanding the utilization of atmospheric pressure cold plasma in medicine, dentistry and periodontology.

Keywords: Plasma gases, non-thermal atmospheric pressure plasma, dentistry, disinfection, wound healing

Diğdem Küçük, Utku Kürşat Ercan, Serhat Köseoğlu. The fourth state of matter: Plasma and applications of atmospheric pressure cold plasmas ın dentistry. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 125-136

Sorumlu Yazar: Serhat Köseoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale