ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 151-163 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.38257

Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi

Adnan Noyan
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul

Diş Hekimleri her zaman korkan veya mental özürlü hastaları tedavi ederler. Bu hastalar çok dikkatli seçilmelidir çünkü yandaş hastalıkları da vardır. Günübirlik anestezi uygun fiyat ve kolay çözümler içerdiğinden ve güvenli olmasından dolayı tercih edilir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayacak ekip ve ekipman akredite edilmiş olmalıdır. Ekip elemanları mutlaka diş hekimliğinde günübirlik anestezi konusunda bilimsel gelişmeleri izlemelidir. Hastaların anestezi öncesi değerlendirilmesinde günübirlik anestezi ekibi hastalarla iyi iletişim kurmalı ve hastanın sıkıntılarını anlama açısından etkili olmalıdır. Bu makalenin amacı, genel anestezinin diş hastalıklarını nasıl etkilediğinin anlaşılması için bir temel oluşturmak ve diş sağlığı çalışanlarına yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, sedasyon, ağız, diş ve çene cerrahisi

One a day surgery anesthesia in dentistry

Adnan Noyan
University of Yeditepe, Faculty of Dentistry

Dentists always treat frightened and mentally disabled patients. These patients have contagious disease as they have been chosen carefully. One a day anaesthesia offers reasonable price and convenient solutıons. The patients prefer this popular method increasingly because of patients safety. For thıs process We are accredited team with reliable equipments. These two perfecting each other. The team must follow scientific devolopments about anaesthesia in dental disease. Accurate patient evaluation requires effective communication with patients by ensuring complete patient comprehension by questions, enhanced listening skill of the doctor and efective team communication. The aim of this article is to provide a basis for the understanding of how general anaesthesia influence dental disease and to help dental health workers.

Keywords: General anesthesia, sedation, oral and maxillofacial surgery

Adnan Noyan. One a day surgery anesthesia in dentistry. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 151-163

Sorumlu Yazar: Adnan Noyan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale