ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuk hastada bilateral mandibular kondil kırığı ve tedavisi: Bir Olgu Sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 113-117 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.08769

Çocuk hastada bilateral mandibular kondil kırığı ve tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, Emine Öğüt
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul

Mandibula kondil kırıkları ciddi komplikasyonlara neden olabilen maksillofasiyal yaralanmalardır. Kesin bir tedavi yöntemi olmayıp farklı parametreler ve cerrahların kişisel tecrübeleri açık veya kapalı yöntemlerin tercih edilmesinde belirleyicidir. Özellikle çocuk hastalarda kapalı yöntem, açık yönteme oranla daha çok tercih edilmektedir. Bu olgu sunumunda, düşme sonrası kliniğimize başvuran 4 yaşındaki kız çocuğunda tespit edilen izole bilateral mediale deplase subkondiler kırığın, okluzyonu yükseltilmiş Essix plak ve elastikler yardımıyla tedavisi ele alındı. Erken dönemde uygulanan fizik tedavi ve 4 hafta süresince yapılan haftalık kontrollerde Essix plağın posterior oklüzal yüzeyinin kademeli olarak aşındırılmasıyla normal okluzyon sağlandı. Düzenli aralıklarla yapılan 3,5 yıllık takipte herhangi bir komplikasyon, gelişim bozukluğu veya çene hareketlerinde problem gözlemlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Mandibula, kondil kırığı, çocuk, konservatif tedavi

A bilateral mandibular condylar fracture in a child patient: A Case Report

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, Emine Öğüt
Istanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Surgery

Mandibular condyle fractures are maxillofacial injuries that can cause serious complications. There is not a definite treatment modality, but the different parameters and the experience of the surgeon determine the choice of open or closed methods. Especially in pediatric patients, closed method is more preferred than open method. In this case report, the treatment of isolated bilateral medially displaced subchondral fracture with an Essix plate with increased posterior occlusion and elastics in a 4-year-old girl who admitted to our clinic after fall was discussed. Early occlusion was provided by early physical therapy and gradually grinding the posterior occlusal surface of the Essix plate at weekly controls during 4 weeks. There was no complication, developmental disability, or jaw movement problems at 3.5-year follow-up at regular intervals.

Keywords: Mandibula, condyle fracture, child, conservative treatment

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, Emine Öğüt. A bilateral mandibular condylar fracture in a child patient: A Case Report. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 113-117

Sorumlu Yazar: Gökhan Gürler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale