ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Premolar çekimli ve çekimsiz tedavinin yüz yumuşak dokuları üzerine etkilerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 7-11 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.40427

Premolar çekimli ve çekimsiz tedavinin yüz yumuşak dokuları üzerine etkilerinin incelenmesi

Delal Dara Kılınç
İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastaların ortodontik tedaviye yönelmelerindeki majör gerekçelerin başında yüzlerinin daha güzel, daha estetik görünmesi isteği gelir. Bununla beraber ideal yüz estetiğini sağlayacak olan orto-dontik tedavi yönteminin çekimli mi, çekimsiz mi olması gerektiği konusu ortodonti literatüründe hala tartışmalı olan bir mevzudur. Bu çalışmanın amacı premolar çekimi yapılarak ve premolar çekimi yapılmadan tedavi edilen hastaların tedavi öncesi ve sonrası yumuşak doku profillerinin değerlen-dirme sonuçlarının kıyaslanması ile çekimin hastanın yüz yumuşak dokuları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın sıfır hipotezi: çekimli tedavilerde ve çekimsiz tedavilerde yumuşak do-kularda elde edilecek tedavi öncesi ve sonrası sonuçlar arasında anlamlı farklılık olmayacağıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma toplam 28 hastanın (çekimli tedavi edilmiş 14 hasta ile çekimsiz tedavi edilmiş 14 hasta) tedavi öncesi ve tedavi sonrası sefalometrik filmleri üzerinde NLA (Nasolabial Açı), LMA (Labiomental Açı) açıları ve A'(Yumuşak Doku A Noktası), UL(Üst dudak en ön nokta-sı), LL (Alt dudak en ön noktası), B' (Yumuşak doku B noktası), Pog' (Yumuşak doku Pogonion), Gn' (Yumuşak doku Gnathion), Me' (Yumuşak doku Menton) parametrelerinin (True Vertical Line) TVL' a olan uzaklıklarının ölçülmesi ve bu değerlerin tedavi öncesi ve sonrası sonuçlarının kıyaslan-ması ile oluşturulmuştur.
BULGULAR: Çekimli ve çekimsiz ortodontik tedavinin yumuşak dokulara etkisini incelediğimiz bu çalışmada A' noktası, üst dudak ve alt dudakta istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır ve klinik olarak anlamlılık sadece çekimli grupta üst dudağın 2mm retraksiyonu nedeniyle görülebilir. Diğer değişiklikler klinik olarak anlamlı bulunamayacak ölçüde azdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sıfır hipotezi bir grup parametrede anlamlı farklılık oluştuğu için reddedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Premolar, çekimli, çekimsiz, yumuşak doku, profil

The evaluation of premolar extraction and non-extraction treatments on facial soft tissues

Delal Dara Kılınç
Department of Orthodontics, Istanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The major motivation of orthodontic patients is always to have a more beautiful and more esthetic face. Nevertheless, it still is not a clear point in the orthodontics literature whether to extract or not to extract to achieve an excellent orthodontic treatment. The purpose of this study was to compare the effects of extraction and non extraction treatment on the soft tissue profiles of the premolar extraction and non extraction patients. The null hypothesis of the study was that, there was not a statistically difference between the results of extraction and non extraction groups.
METHODS: 14 extraction and 14 non extraction patients’ cephalometric films were evaluated. In all films NLA(Nasolabial Angle), LMA(Labiomental Angle) angles and A’(Soft Tis-sue), UL (Upper Lip Prominent Point), LL (Lower Lip Prominent Point), B’(Soft Tissue B), Pog’ (Soft Tissue Pogonion), Gn’ (Soft Tissue Gnathion), Me’ (Soft Tissue Menton) were evaluated ref-erenced to (True Vertical Line) TVL’.
RESULTS: Point A’ was statistically different in the compared groups and clinically significant retru-sion of lower lip was observed due to 2 mm retraction of the lower lip in the extraction group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The null hypothesis was rejected because of statistically important differences in some parameters. Keywords: premolar, extraction, non extraction, soft tissue, profile

Keywords: premolar, extraction, non extraction, soft tissue, profile

Delal Dara Kılınç. The evaluation of premolar extraction and non-extraction treatments on facial soft tissues. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 7-11

Sorumlu Yazar: Delal Dara Kılınç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale