ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2022
1.
2022-3 Cilt Tüm Dergi
2022-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaların diş hekimi ve tıp doktorları tarafından özel bir hastanenin orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilme oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of referral rates of patients with temporomandibular disorder signs and symptoms to the orofacial pain clinic of a private hospital by dentists and medical doctors
Burcu Bal, İrem Aksu, Koray Oral
doi: 10.5505/yeditepe.2022.09475  Sayfalar 4 - 8

5.
Farklı kanal şekillendirme sistemlerinin kök dentin kırılma dayanımı üzerine etkileri
Effects of different canal shaping systems on root dentin fracture strength
Recai Zan, Eda Gürsu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.61482  Sayfalar 9 - 14

6.
Farklı sonik aktivasyon tekniklerinin sodyum hipoklorit yıkama solüsyonunun organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkisi: EndoActivator / Eddy
Effect of two different sonic activation techniques on organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite irrigation solution: EndoActivator / Eddystrength
Orkun Uslu, Gülsüm Kutlu Basmacı, Güher Barut, Faruk Haznedaroglu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.57805  Sayfalar 15 - 19

7.
Farklı ışık kaynaklarının kütlesel yerleştirilebilen kompozit rezinlerin konversiyon derecelerine etkileri
The effects of degree of conversion of various bulk fill composite resins with different light sources
Aynur Yıldız, Alper Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.47450  Sayfalar 20 - 26

8.
Diş hekimliği öğrencilerinin COVID-19 salgını ile ilgili bilgilerinin, kaygı düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge, anxiety levels and attitudes of dental students about the COVID-19 outbreak different light sources
Ayşe Ege Selman, Başak Doğan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.49092  Sayfalar 27 - 35

9.
Ortognatik cerrahi hastalarında farklı hareket miktarlarının profil estetiği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of different amounts of movement on profile aesthetics in orthognathic surgery patients
Serpil Çokakoğlu, Ufuk Taşdemir, Burcu Gürsoytrak, Hasan Onur Şimşek, Umut Demetoglu, Canan Aksu Kızıldağ
doi: 10.5505/yeditepe.2022.34735  Sayfalar 36 - 42

10.
Ameloblastoma ve odontojenik keratokistlerin radyolojik özelliklerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma
Comparison of radiological features of ameloblastoma and odontogenic keratocyst: A Retrospective Study
Berkay Tokuç, Enver Alper Sinanoğlu, Fatih Mehmet Coşkunses
doi: 10.5505/yeditepe.2022.89421  Sayfalar 43 - 49

11.
Youtube™ inferior alveolar sinir blok anestezisi için yararlı bir eğitim kaynağı mıdır?
Is the Youtube™ a useful educational source for inferior alveolar nerve block anesthesia
Esra Demir, Ümmügülsüm Coşkun
doi: 10.5505/yeditepe.2022.09581  Sayfalar 50 - 54

12.
Farklı yöntemlerle üretilen ve yüzey işlemleri uygulanan metal alt yapıların dental seramikler ile bağlantı dayanımlarının değerlendirilmesi: Deneysel çalışma
Evaluation of the bond strength with dental ceramics of metal substructures produced by different methods and applied with surface treatments: In-Vitro study
Faik Tugut, Ayşegül Göze Saygın, Didem Durukan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.61587  Sayfalar 55 - 61

13.
Ağız İçi Tarayıcıların Ağız Dışı Yumuşak Dokuları Taramadaki Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Accuracy of Intraoral Scanners in Extraoral Soft Tissue Scanning
Ebru Demet Çifter
doi: 10.5505/yeditepe.2022.50455  Sayfalar 62 - 67

DERLEME
14.
İmplantüstü protezlerde oklüzyon
Occlusion in implant prosthodontics
Akanay Çopuroğlu, Büşra Betül Öztürk, Ufuk Ağca, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.03360  Sayfalar 68 - 74

15.
Devital beyazlatma uygulamalarını bağlantı ve mikrosızıntıya etkisi
Effect of devital bleaching applications on the bond strength and microleakage
İdil Özden, Hesna Sazak Öveçoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.63625  Sayfalar 75 - 81

LookUs & Online Makale