ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Devital beyazlatma uygulamalarını bağlantı ve mikrosızıntıya etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 75-81 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.63625

Devital beyazlatma uygulamalarını bağlantı ve mikrosızıntıya etkisi

İdil Özden, Hesna Sazak Öveçoğlu
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul

Kanal tedavisini takiben yapılan restorasyon, kanal tedavisinin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Kalan diş dokusunu desteklemeleri, koronal sızıntıyı önleyerek kök kanal sisteminin kontamine olmasını engellemeleri ve dişin fonksiyon görmesini sağlamaları gibi özellikler bu restorasyonlarda olması gereken kriterler olarak listelenebilir. Devital dişlerin beyazlatılması da estetik bir gereksinimdir. Devital dişlerin beyazlatılmasında hidrojen peroksit, karbamid peroksit ve sodyum perborat gibi peroksit salan maddeler kullanılmaktadır. Bu bileşiklerin oksidasyon sonucu açığa çıkardığı serbest radikallerin dentin yapısında ve fiziksel özelliklerinde değişikliklere neden olarak bağlantı kuvvetini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Serbest radikallerin bağlantı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için beyazlatma işleminden sonra antioksidan uygulanması veya daimi restorasyonun yapımının beyazlatma işleminden 1-2 hafta sonrasına ertelenmesi literatürde önerilen yöntemlerdendir. Devital dişlerde yapılan beyazlatma uygulamalarından sonra görülebilecek bir diğer komplikasyon ise “kök rezorpsiyonu”dur. Kök rezorpsiyonunun önlenmesi için işlem öncesi mine sement sınırına bariyer uygulaması veya kalsiyum hidroksit ile ortam pH’ının dengelenmesi önerilmiştir. Bu derlemede; kök kanal tedavisinin başarısı üzerinde etkili olabileceği düşünülen devital dişlerde beyazlatma uygulamalarının, kanalüstü bariyerden kanal içine mikrosızıntıya ve restorasyon-dentin bağı dayanımına olan etkisi anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: devital beyazlatma, mikrosızıntı, bağlantı

Effect of devital bleaching applications on the bond strength and microleakage

İdil Özden, Hesna Sazak Öveçoğlu
Department Of Endodontics,marmara University Faculty Of Dentistry, Istanbul,turkey

Restoration on a tooth with root canal treatment is an important factor affecting the success of the endodontic treatment. Their properties such as supporting the remaining tooth tissue, preventing contamination of the root canal system by preventing coronal leakage and ensuring the function of the tooth can be listed as the criteria that should be in these restorations. Bleaching devital teeth is also an aesthetic requirement. Peroxide releasing substances such as hydrogen peroxide, carbamide peroxide and sodium perborate are used in bleaching applications of devital teeth. It is known that the free radicals released by these compounds as a result of oxidation cause changes in the dentin structure and physical properties and adversely affect the bond strength. In order to reduce the negative effects of free radicals on the connection, applying antioxidants after the bleaching process or postponing the construction of the permanent restoration for 1-2 weeks after the bleaching process are the methods recommended in the literature. Another complication that can be seen after bleaching applications on devital teeth is "root resorption". In order to prevent root resorption, it has been suggested to apply a barrier to the enamel-cement border before the procedure or to balance the pH of the environment with calcium hydroxide. In this review; the effect of bleaching applications on devital teeth, which is thought to be effective on the success of root canal treatment, on microleakage from the supra- canal barrier into the canal and on the strength of the restoration-dentin bond is described.

Keywords: devital bleaching, microleakage, bond strength

İdil Özden, Hesna Sazak Öveçoğlu. Effect of devital bleaching applications on the bond strength and microleakage. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 75-81

Sorumlu Yazar: İdil Özden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale