ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2021
1.
2021-2 Cilt Tüm Dergi
2021-2 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Farklı yaş grubundaki bireylerin fizyolojik diş mobilitelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of physiological tooth mobility in different age groups
Osman Fatih Arpağ, Muhammet Atılgan, Caner Öztürk
doi: 10.5505/yeditepe.2021.22043  Sayfalar 86 - 90

5.
Farklı teknikler kullanılarak fiberle güçlendirilen kompozit rezinlerin makaslama bağlanma dayanımının değerlendirilmesi
The evaluation of shear bond strength of resin composite with different reinforcement techniques
Burcu Oğlakçı, Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2021.59489  Sayfalar 91 - 96

6.
Sabit ortodontik tedavide beslenme değişikliği ve kilo kaybı
Weight loss in fixed orthodontic treatment
Refika Topal
doi: 10.5505/yeditepe.2021.07742  Sayfalar 97 - 101

7.
Ağız kanseri konusundaki YouTube videolarının değerlendirilmesi
Evaluation of YouTube videos on oral cancer
Nuray Bağcı, Kübra Taka, İlkay Peker
doi: 10.5505/yeditepe.2021.38278  Sayfalar 102 - 107

8.
Cam iyonomer esaslı güncel restoratif materyallerin sağlam dentine olan bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of shear bond strengths of glass ionomerbased restorative materıals to sound dentine
Merve Yılmaz Güneş, Hakan Göktürk, Emine Şirin Karaarslan
doi: 10.5505/yeditepe.2021.41961  Sayfalar 108 - 115

9.
Gingivitis ve periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedavinin algılanan ağrı düzeyleri üzerine etkilerinin cinsiyetlere göre karşılaştırılması
Comparison of the effects of non-surgical periodontal treatment on perceived pain levels in gingivitis and periodontitis patients by gender
Fatma Uçan Yarkaç, Dilek Özkan Şen, Elif Öncü
doi: 10.5505/yeditepe.2021.31932  Sayfalar 116 - 122

10.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi hekimlerinin aydınlatılmış onam hakkındaki algı ve tutumları
The perceptions and attitudes of Dentomaxillofacial radiologists towards informed consent
Gülsün Akay, Melih Özdede, Özge Karadağ
doi: 10.5505/yeditepe.2021.87004  Sayfalar 123 - 127

11.
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak dişli hastalarda maksiller sinüs anatomisinin morfometrik analizi: bir cinsiyet değerlendirme çalışması
Morphometric analyses of maxillary sinus anatomy in dentate patients using cone beam computed tomography: a gender assessment study
Güldane Mağat, Selçuk Hakbilen, Sevgi Ozcan
doi: 10.5505/yeditepe.2021.42103  Sayfalar 128 - 132

12.
Mandibulanın cerrahi olarak saatin tersi yönünde rotasyonundan sonra posterior açılı kondil üzerinde oluşan streslerin değerlendirilmesi
Evaluation of stress distribution on the posterior angled condyle after surgically counter-clockwise rotation of the mandible
Sevim Çakıltaş, Özge Doğanay, Nükhet Kütük
doi: 10.5505/yeditepe.2021.43827  Sayfalar 133 - 138

DERLEME
13.
Biyoaktif kompozit rezinler
Bioactive resin composites
Behiye Esra Özdemir, Çiğdem Çelik
doi: 10.5505/yeditepe.2021.63325  Sayfalar 139 - 147

14.
Apikal periodontitis ve sistemik hastalıklar ilişkisi
The relationship between apical periodontitis and systemic diseases
Beliz Özel, Güher Barut, Rabia Figen Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2021.98698  Sayfalar 148 - 153

LookUs & Online Makale