ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Apikal periodontitis ve sistemik hastalıklar ilişkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 148-153 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.98698

Apikal periodontitis ve sistemik hastalıklar ilişkisi

Beliz Özel, Güher Barut, Rabia Figen Kaptan
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul

Sistemik hastalıklar ile endodontik enfeksiyonlar arasındaki ilişki günümüze kadar birçok çalışmada incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda; ağız içinde bulunan tedavi edilmemiş, uzun süreli kronik inflamasyon varlığının, sistemik enflamasyonu etkileyerek, uzun dönemde sistemik hastalıkların gelişimine sebep olabileceği bildirilmektedir. Kronik enflamasyonun mikrobiyolojik ve immünolojik altyapısı, onun çeşitli sistemik hastalıkların patogenezinde rol oynayabileceği görüşünü desteklemektedir. Tedavi edilmemiş ve uzun süredir ağız içinde bulunan kronik enflamasyonun ve enfekte kök kanallarının sistemik hastalık oluşumuna olan etkisi, klinisyenlerin teşhis ve tedavi planlamasında büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede, kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer hastalıkları, kanama bozuklukları ve solunum yolu rahatsızlıkları ile kronik endodontik enfeksiyonlar arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endodonti, sistemik, apikal periodontitis.

The relationship between apical periodontitis and systemic diseases

Beliz Özel, Güher Barut, Rabia Figen Kaptan
Yeditepe University Faculty Of Dentistry, Department of Endodontics

Relationship between systematic diseases and endodontic infections has always been an attractive topic in dental research. Current studies have shown that the presence of untreated, chronic oral inflammation may affect the progress of additional systematic disorders in future. The microbiological and immunological background of chronic inflammation also suggests this opinion. Untreated, chronic inflammation present in the oral cavity and the affect of root canal treatment in systematic disease progress is highly important in a clinical point of view. This review assessed the possible relationship between chronic endodontic infections with cardiovascular, chronic liver, haematological, respiratory system disorders and diabetes.

Keywords: Endodontics, systemic, apical periodontitis

Beliz Özel, Güher Barut, Rabia Figen Kaptan. The relationship between apical periodontitis and systemic diseases. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 148-153

Sorumlu Yazar: Beliz Özel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale