ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Biyoaktif kompozit rezinler [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 139-147 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.63325

Biyoaktif kompozit rezinler

Behiye Esra Özdemir, Çiğdem Çelik
Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D..Kırıkkale

Günümüzde, kompozit rezinler, estetik özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan restoratif materyallerdir. Bununla birlikte; polimerizasyon büzülmesi, kenar sızıntısı, renklenme ve sekonder çürük, kompozit rezinlerin en önemli başarısızlık sebepleri arasında yer almaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için, remineralizasyon potansiyeline sahip, antimikrobiyal maddeler içeren yeni bioaktif materyallerin geliştirilmesiyle ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırmalar, demineralizasyonun azaltılması, sekonder çürüklerin engellenmesi, asitlerin nötralize edilmesi, biyofilm oluşumu ve asit üretiminin baskılanması, tersiyer dentin oluşumunun sağlanması ve pulpanın korunması konusunda umut verici sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, biyoaktif, kompozit rezinler.

Bioactive resin composites

Behiye Esra Özdemir, Çiğdem Çelik
Kırıkkale University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kırıkkale

Nowadays, resin composites are widely used restorative materials due to their esthetic properties. However, polymerization shrinkage, microleakage, discoloration and secondary caries are the most important caueses of failure of resin composites. Many studies are being conducted on the development of new bioactive materials with remineralization potential and containing antimicrobial agents to overcome these disadvantages. These studies have promising results for degreasing demineralization, inhibiting secondary caries, neutralizing acid production, ensuring tertiary dentin formation and protecting the pulp.

Keywords: Antimikrobial, bioactive, composite resins.

Behiye Esra Özdemir, Çiğdem Çelik. Bioactive resin composites. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 139-147

Sorumlu Yazar: Behiye Esra Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale