ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Periodontitisle ilişkili sistemik inflamatuvar yük ve ileride oluşabilecek kardiyovasküler olay riski arasında korelasyon var mı? Ön bulgular
Is there a correlation between the periodontitis-related systemic inflammatory burden and future cardiovascular events’ risk? A preliminary report
Zuhal Yetkin Ay, Başak Temelli, Fatih Aksoy, Özgür Koşkan, Ercan Varol
doi: 10.5505/yeditepe.2017.84803  Sayfalar 7 - 14

2.
Hiperlipidemi ve periodontitis arasında bir ilişki var mı?
Is there a relationship between hyperlipidemia and periodontitis?
H. Selin Yıldırım, Gülin Tulu Katı, Ömer Birkan Ağralı, Ülkü Noyan, Leyla Kuru, Bahar Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2017.91300  Sayfalar 15 - 24

3.
Bir Diş Hekimliği fakültesine başvuran hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeyleri
Knowledge on dental specialties among dental patients who referred to a dental faculty
Melek Taşsöker, Hatice Kök, Sevgi Özcan Şener
doi: 10.5505/yeditepe.2017.47966  Sayfalar 25 - 30

4.
Diş hekimliği öğrencilerinin radyoanatomi bilgilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of radiological anatomy knowledge among dental students
Dilhan İlgüy, Mehmet İlgüy, Zehra Semanur Dölekoğlu, Nilüfer Ersan, Erdoğan Fişekçioğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2017.49140  Sayfalar 31 - 36

5.
Mandibular total dişsizlik vakalarında preoperatif dental implant planlamasında panoramik radyografi ve 3 boyutlu dental volumetrik tomografinin karşılaştırılması
Comparison of panoramic radiography and 3 dimensional dental volumetric tomography of mandibular fully edentulous patients for preoperative dental implant planning
Onur Atalı, Sertaç Aktop
doi: 10.5505/yeditepe.2017.02419  Sayfalar 37 - 42

6.
Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi
Effect of different rotary systems on fracture resistance of post-core reconstructed teeth
Oğuzhan Görler, Recai Zan, Demet Altunbaş, Melih Ülgey
doi: 10.5505/yeditepe.2017.97269  Sayfalar 43 - 50

7.
Kıymetsiz metal alaşımlarında artık metal kullanım yüzdesinin metal-seramik bağlantısına olan etkisi
Effect of recasting percentage of base metal alloys on the metal-ceramic bond strength
Ayşe Gözde Türk
doi: 10.5505/yeditepe.2017.69885  Sayfalar 51 - 54

DERLEME
8.
Matriks metalloproteinaz enzimlerinin adeziv bağlanmaya etkisi
Effects of matrix metalloproteinase enzyms on adhesive bonding
Derya Merve Halaçoğlu, Esra Can
doi: 10.5505/yeditepe.2017.83803  Sayfalar 55 - 60

9.
Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi
Interaction between cardiovascular disease and periodontal health
Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Gizem İnce Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2017.73644  Sayfalar 61 - 66

OLGU RAPORU
10.
Mandibular osteoid osteomanın nadir lokalizasyonu: Bir olgu sunumu
Unusual location of mandibular osteoid osteoma: A case report
Saadettin Kayıpmaz, Pınar Gökçen Yücesan, Celal Çandırlı, Ömer Said Sezgin, Sevdegül Mungan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.70299  Sayfalar 67 - 70

11.
Çocuk hastalarda dentigeröz kistin konservatif tedavisi: İki olgu sunumu
Conservative treatment of dentigerous cysts in children: Report of two cases
Sercan Küçükkurt, Can Tükel, Emre Barış
doi: 10.5505/yeditepe.2017.29494  Sayfalar 71 - 75

LookUs & Online Makale