ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 61-66 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.73644

Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi

Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Gizem İnce Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Koroner kalp hastalıkları ve inme (serebrovasküler sistemin daralma, blokaj veya hemorajisi) dünyada ölüme sebep olan nedenlerin başında gelmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların (KVH) bir parçası olan atereskleroz, gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin başlıca nedenidir. Yapılan çalışmalar, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara gibi KVH oluşumunda risk faktörleri olarak bilinen durumların kontrol altına alınmasının mortaliteyi azalttığını göstermesine rağmen dünyada KVH’ye bağlı ölümler giderek çoğalmaktadır. Bilinen risk faktörleri dışında, iltihaplanmanın KVH gelişiminde önemli bir rol oynadığına dair yeni kanıtların olması, tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik iltihabi bir hastalık olan periodontitisin, KVH’nin ilerlemesine katkıda bulunan sebeplerden biri olabileceğinin öne sürülmesine neden olmuştur. Bu derlemede amaç, periodontal hastalık ile KVH arasındaki ilişkinin; güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi, periodontal hastalığın yeterince dikkate alınmaması ve KVH riski altındaki yetişkinlerde oldukça yaygın olarak görülmesinden dolayı aralarındaki ilişkiyi incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, kardiyovasküler hastalık, periodontitis

Interaction between cardiovascular disease and periodontal health

Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Gizem İnce Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
Yeditepe University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Istanbul

Coronary heart disease and stroke (constriction, blockage or hemorrhage of the cerebrovascular system) are the leading causes of death in the world. Atherosclerosis, a part of cardiovascular disease (CVD), is the major cause of death in developed countries. Although controlling conditions known as risk factors for CVD, such as hypertension, high cholesterol, and smoking reduces mortality, CVD-related deaths are increasing. Apart from known risk factors, periodontitis, a chronic inflammatory disease that is widespread throughout the world, has been suggested to be one of the associated factor for CVD progress. The purpose of this review is to highlight the relationship between periodontal disease and CVD in the light of current literature, since periodontal disease is not adequately addressed and it is quite common in adults at risk for CVD.

Keywords: Atherosclerosis, cardiovascular disease, periodontitis

Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Gizem İnce Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy. Interaction between cardiovascular disease and periodontal health. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 61-66

Sorumlu Yazar: Hazel Zeynep Kocabaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale