ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibular osteoid osteomanın nadir lokalizasyonu: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 67-70 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.70299

Mandibular osteoid osteomanın nadir lokalizasyonu: Bir olgu sunumu

Saadettin Kayıpmaz1, Pınar Gökçen Yücesan1, Celal Çandırlı2, Ömer Said Sezgin1, Sevdegül Mungan3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Osteoid osteoma çenelerde nadir görülen benign nonodontojenik bir tümördür. NSAİnflamatuarlar ile hafifleyen şiddetli ağrı bu tümörün karakteristik özelliğidir. 20 yaşında erkek hasta sağ alt arka bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Panoramik radyografide yarı gömülü #48’ in folikülünü çevreleyen, sklerotik sınırlı radyolusent bir lezyon izlendi. Lokal anestezi altında #48 çekimi yapıldı ve lezyon enükleasyonu gerçekleştirildi. Patolojik inceleme sonucu osteoid osteoma ile uyumludur. Bu olgu sunumunda radyologları CBCT görüntüleri üzerinde doğru diagnoza yönelten nadir lokasyon ve radyografik özelliğiyle bir osteoid osteoma olgusu sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kemik neoplazmları, kemik dokusu, osteoid osteoma

Unusual location of mandibular osteoid osteoma: A case report

Saadettin Kayıpmaz1, Pınar Gökçen Yücesan1, Celal Çandırlı2, Ömer Said Sezgin1, Sevdegül Mungan3
1Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Trabzon
2Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Surgery, Trabzon
3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Trabzon

Osteoid osteoma is a benign nonodontogenic tumor that seldom occurs in the jaws. Severe pain that relieves with NSAIs is characteristic feature of this tumor. A 20-year-old male patient was referred to our clinic with the chief complaint of severe pain in right mandibular posterior region. On panoramic radiograph a radiolucent lesion with sclerotic border surrounding the folicle of partially embedded #48 was observed. #48 was extracted and the lesion was enucleated under local anesthesia. Pathologic examination results were consistent with osteoid osteoma. In this case, it is aimed to present a case of osteoid osteoma in CBCT images with unusual location and radiologic features that radiologists should pay attention to for correct diagnosis

Keywords: Bone neoplasms, bone tissue, osteoid osteoma

Saadettin Kayıpmaz, Pınar Gökçen Yücesan, Celal Çandırlı, Ömer Said Sezgin, Sevdegül Mungan. Unusual location of mandibular osteoid osteoma: A case report. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 67-70

Sorumlu Yazar: Saadettin Kayıpmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale