ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Matriks metalloproteinaz enzimlerinin adeziv bağlanmaya etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 55-60 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.83803

Matriks metalloproteinaz enzimlerinin adeziv bağlanmaya etkisi

Derya Merve Halaçoğlu, Esra Can
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Matriks metalloproteinaz enzimleri (MMP), dentin matriksinin içinde bulunan proteolitik enzimlerdir ve dentinin organik matriksini hidrolize etme özellikleri vardır. Rezin-dentin bağlanmasının elde edilmesi için dentine asit uygulanması sonrası dentinin kollajen fibrilleri açığa çıkar. Bu açığa çıkan kollajen fibriller MMP’lerin başlattığı hidrolitik bozulmadan etkilenebilir ve bunun sonucunda bağlanma dayanımında azalma olarak restorasyonların ağız içerisindeki uzun dönem performansı negatif etkilenebilir. Bu derlemenin amacı, dentin kaynaklı MMP’lerin dentin matriks bozulmasındaki rolünün anlaşılması ve kollajen bozulmasını inhibe eden MMP inhibitörlerinin dentinin bağlanma dayanımına etkisinin özetlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Matriks metalloproteinazlar, dental adezivler, kollajen

Effects of matrix metalloproteinase enzyms on adhesive bonding

Derya Merve Halaçoğlu, Esra Can
Department of Restorative Dentistry, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Matrix metalloproteinase enzymes (MMP) are proteolytic enzymes that found in dentin matrix and they are capable to hydrolyze organic matrix of dentin. Dentin collagen fibrils are exposed after acid etching of dentin in order to achieve resin- dentin bonding. These exposed collagen fibrils might be effected by hydrolytic degradation caused by MMP’s resulting reduced bonding strength and long-term performance in oral cavity. The purpose of this review is to understand the role of MMP’s in dentin matrix degradation and to summarize the effects of MMP inhibitors that inhibits the collagen degradation to dentin bonding strength.

Keywords: Matrix metalloproteinases, dental adhesives, collagen

Derya Merve Halaçoğlu, Esra Can. Effects of matrix metalloproteinase enzyms on adhesive bonding. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 55-60

Sorumlu Yazar: Derya Merve Halaçoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale