ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuk hastalarda dentigeröz kistin konservatif tedavisi: İki olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 71-75 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.29494

Çocuk hastalarda dentigeröz kistin konservatif tedavisi: İki olgu sunumu

Sercan Küçükkurt1, Can Tükel2, Emre Barış3
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dentigeröz kistler (DK), en yaygın odontojenik gelişimsel kistlerdir. Bununla birlikte, DK'lar hayatın ilk on yılında nispeten nadiren görülür. DK’lar daima yeni oluşmakta olan veya gömülü kalmış dişler ile ilişkilidir. Klasik tedavi seçeneği, kistin enükleasyonu ve ilgili dişin ekstraksiyonudur. Bununla birlikte çocuklarda, yüksek rejeneratif potansiyelleri nedeniyle, bölgedeki kalıcı dişlerin sürme şansını da artırmak için marsupializasyon veya dekompresyon ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Bu makale, altı yaşındaki bir erkek ve dokuz yaşındaki bir kız çocuğunda dekompresyon tekniği sayesinde DK'larin tedavisi ve bölgedeki dişlerin sürdürülmesini rapor edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dentigeröz kist, konservatif tedavi, dekompresyon, çocuk hasta

Conservative treatment of dentigerous cysts in children: Report of two cases

Sercan Küçükkurt1, Can Tükel2, Emre Barış3
1Istanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul
2Cukurova University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Adana
3Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Pathology, Ankara

Dentigerous cyst (DC) is the most common odontogenic developmental cyst. However DCs are rare in the first decade of life. They are always associated with an unerupted or developing tooth. The classic treatment option is the enucleation of cyst and extraction of the involved tooth. However, in children due to the great regenerative potential, marsupialization or decompression should be considered as the first treatment option in order to preserve the chance of the associated permanent teeth’s eruption. This article reports the treatment of DCs in a six-year-old male and a nine-year-old female child using decompression technique and management of the unerupted teeth in the affected areas.

Keywords: Dentigerous cyst, conservative treatment, decompression, children

Sercan Küçükkurt, Can Tükel, Emre Barış. Conservative treatment of dentigerous cysts in children: Report of two cases. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 71-75

Sorumlu Yazar: Sercan Küçükkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale