ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 61-64 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.24008

Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir olgu sunumu

Güher Barut1, Fatih Cabbar2
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrehisi Anabilim Dalı, İstanbul

Parestezi, sinir dokusunda oluşan yaralanmalar sonucunda oluşmakta ve genellikle yanma, uyuşukluk, kısmi his kaybı gibi belirtiler göstermektedir. Cerrahi ve endodontik tedaviler esnasında özellikle alt çenede diş köklerinin, mental foramen ve inferior alveoler sinir (IAS) ile yakın ilişkisi sebebiyle parestezi görülebilmektedir. Bu olgu sunumunda 38 yaşındaki erkek hasta sol alt çene ve sol alt dudakta orta hatta kadar his kaybı şikayeti ile başvurdu. Muayene sonrasında parestezinin mental sinir ile yakın ilişkide olan alt 2. premolar dişten kaynaklandığı tespit edilerek kök kanal tedavisi yapıldı. Tedavi bitiminden sonra 1. ay ve 6. ay takiplerinde ilgili bölgedeki his kaybının azaldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Parestezi, mental sinir, kanal tedavisi.

Treatment of mental nerve paraesthesia caused by the endodontic infection of lower second premolar: A case report

Güher Barut1, Fatih Cabbar2
1Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İstanbul
2Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul

Paraesthesia is caused by nerve tissue injuries and characterized by a sensation of burning, numbness and partial loss of sensitivity. The close relationship between teeth in mandibula and mental nerve and inferior alveoler nerve is the main reason of paraesthesia. In this case presentation, 38 year-old male patient applied with lower lip and chin paraesthesia because of endodontic infection of the second premolar tooth. After the conventional endodontic treatment, the reduction of paraesthesia was observed at 1 and 6 months follow up.

Keywords: Paraesthesia, mental nerve, endodontic treatment.

Güher Barut, Fatih Cabbar. Treatment of mental nerve paraesthesia caused by the endodontic infection of lower second premolar: A case report. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 61-64

Sorumlu Yazar: Güher Barut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale