ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İki farklı bonding sisteminin erozyonlu mine dokusunda bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması
Comparison of microtensile bond strength of two different bonding systems on eroded enamel
Alev Özsoy, Mahmut Kuşdemir
doi: 10.5505/yeditepe.2017.40469  Sayfalar 7 - 10

2.
Travmatik diş yaralanmalarında acil durum yönetimi konusunda ilkokul öğretmenlerinin bilgi düzeyleri ve tutumlarının belirlenmesi ve öğretmenlere verilen öğretici broşürün etkisinin değerlendirilmesi
Determining the level of knowledge and attitudes of elementary school teachers in emergency management of traumatic dental injuries and evaluation of the effect of educational leaflet for teachers
İbrahim Şimşek, Buket Ayna, Ersin Uysal
doi: 10.5505/yeditepe.2017.30922  Sayfalar 11 - 19

3.
Damak yarığı hastalarında fossa navicularis görülme sıklığının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Prevalence of fossa navicularis among cleft palate patients detected by cone beam computed tomography
Nilüfer Ersan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.87597  Sayfalar 21 - 23

4.
Farklı içeceklerin yumuşak astar maddelerinde sertlik ve yüzey pürüzlülük üzerine etkisi
Effect of different beverages on the hardness and surface roughness of soft denture lining materials
Faik Tuğut, Mehmet Emre Coşkun, Hakan Akın
doi: 10.5505/yeditepe.2017.47965  Sayfalar 25 - 28

5.
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki diş hekimliği fakültelerinde anatomi eğitimine dair karşılaştırmalı bir İnceleme
An investigation on the anatomy education at dental faculties in European and North American universities
Alican Pamay, Mete Büyükertan, Hüseyin Avni Balcıoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2017.44154  Sayfalar 29 - 33

DERLEME
6.
Ponticulus Posticus: Radyolojik bir bulgu olarak bir diş hekimi için önemli midir?
Ponticulus Posticus: Is It Important for a Dentist as an Radiological Finding?
Melek Taşsöker, Sevgi Özcan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.36844  Sayfalar 35 - 41

7.
Temporomandibular eklem bozuklukları ve teşhisi
Temporomandibular joint disorders and diagnosis
Mehmet Yaltırık, Alen Palancıoğlu, Meltem Koray, Cevat Tuğrul Turgut
doi: 10.5505/yeditepe.2017.07078  Sayfalar 43 - 50

OLGU RAPORU
8.
Lateral sinus yükseltme komplikasyonu olarak oluşan inatçı oroantral fistülün nazoseptal kıkırdak ile kapatılması: Bir olgu sunumu
Closure of a persistant oroantral fistula with nasoseptal cartilage as a complication of lateral sinus lifting: A case report
Gökhan Gürler, Emrah Dilaver, Erkan Soylu, Tuba Develi, Çağrı Delilbaşı
doi: 10.5505/yeditepe.2017.43434  Sayfalar 51 - 54

9.
Artrosentez işleminde iki farklı anestezi tekniğinin kullanımı: olgu serisi
Using different anaesthesia techniques during arthrocentesis: case series
Yusuf Emes, Itır Şebnem Bilici, Büket Aybar, Anıl Cesur, Uğur Aga, Melike Ordulu Sübay, Halim İşsever, Serhat Yalçın
doi: 10.5505/yeditepe.2017.46220  Sayfalar 55 - 57

10.
Odontojen keratokist nedeniyle hemimandibulektomi yapılan hastada oluşan defektin kondil başlı rekonstrüksiyon plağı ile onarılması: Bir olgu sunumu
Reconstruction with condylar reconstruction plate of the defect after hemimandibulectomy due to odontogenic keratocyst: A case report
Şeyma Alla, Selim Aydın Gümüşdal, Erol Cansız, Mehmet Ali Erdem, Sabri Cemil İşler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.44127  Sayfalar 59 - 62

LookUs & Online Makale