ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586

GERİ

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / DERLEME /  OLGU SUNUMU (makale çeşidine göre seçiniz)

Makalenin Türkçe adı 

Makalenin İngilizce adı

Kısa  başlık: 

Ünvan Ad Soyad (Ör: Doç. Dr. Aaa Bbb)
Çalıştığı kurum, Kurumun bulunduğu şehir
(Ör: Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul)

Ünvan Ad Soyad
Çalıştığı kurum, Kurumun bulunduğu şehir
(ör: Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul) 

Yazışma Adresi:
Yrd. Doç. Dr. A... B.....
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D.
Bağdat Cad. No:238  34728 İstanbul
Tel:0090 216 363 60 44
E-posta: [email protected] 

ÖZET
Amaç: .......
Gereç ve Yöntem: .....
Bulgular: ....
Sonuç(lar):
Anahtar kelimeler: en az 3 kelime

SUMMARY
Aim: ......
Materials and Method: ....
Conclusions: ......
Key words: En az 3 kelime

 

LookUs & Online Makale