ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 75-77 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.10820

Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu

Günçe Saygı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD, İstanbul

Füzyon ve geminasyon klinikte sıklıkla karıştırılan gelişimsel diş anomalileridir. Dişlerin gelişim dönemleri esnasında oluşabilecek bu anomalilerin etyolojisi çevresel faktörlere
ve yerel zararlı etkenlere bağlanmaktadır. Tek veya çift taraflı olarak görülen olgularla, daha çok süt dentisyonunda karşılaşılmaktadır. Füzyon ve geminasyon, dişlerde estetik ve periodontal sorunlara sebep olmakta ve çürüğe yatkınlık oluşturmaktadır. Füzyon, iki diş germinin birleşmesi ile oluştuğu için, genellikle diş dizisinde sayı eksikliğine neden olmaktadır. Bu makalede sürekli dentisyonda ve sürnümerer bir diş ile birlikte ender görülen bir füzyon olgusunun klinik özellikleri literatürlerle birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Füzyon, geminasyon, sürekli dentisyon, sürnümere diş.

Fusion with a supernumerary tooth: A case report

Günçe Saygı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD, İstanbul

Fusion and gemination are developmental anomalies of teeth which are often clinically mixed. The etiology of these anomalies, that may occur during periods of development of teeth, is dedicated to enviromental factors. Cases may be unilateral or bilateral and can be seen frequently in deciduous dentition. Fusion and gemination cause esthetic disturbance, periodontal problems and predisposition to caries. Fusion usually causes hypodontia in dental arches because it is joining of two buds. The purpose of this article is to evaluate clinical properties of a rare fusion case that is seen with a supernumerary tooth in the permanent
dentition.

Keywords: Fusion, gemination, permanent dentition, supernumerary tooth.

Günçe Saygı. Fusion with a supernumerary tooth: A case report. Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 75-77

Sorumlu Yazar: Günçe Saygı
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale