Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Konvansiyonel radyografiden dijitale: İntraoral fosfor plak sistemlerinde karşılaşılan artifakt ve hatalar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 261-270 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.76376  

Konvansiyonel radyografiden dijitale: İntraoral fosfor plak sistemlerinde karşılaşılan artifakt ve hatalar

Cansu Görürgöz, Nur Hacıosmanoğlu, Bengi Öztaş
Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Ankara

Radyografiler, diş hekimliği alanında dentoalveolar ve maksillofasiyal bölgeye ait patoloji ya da hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte dental görüntüleme pratiğinde dijital radyografi konvansiyonel radyoloji ile karşılaştırıldığında sağ-ladığı avantajlar nedeni ile diş hekimleri arasında giderek tercih edilen bir yöntem olmaya başlamıştır. Charged-Coupled-Device, Complementary Metal Oxide Semiconducter ve fosfor plaklar dijital radyolojide kullanılan sensörlerdir. Fosfor plak sistemleri; konvansiyonel filme olan benzerlikleri, kablosuz olmaları, mevcut film tutucular ile uyumlu olmaları ve diğer dijital sensörlere kıyasla daha ekonomik olmaları nedeniyle daha çok tercih edilen sensörlerdir. Ancak tüm sistemlerde olduğu gibi fosfor plak sistemlerinde de bazı hata ve sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı konvansiyonel ve fosfor plak sistemlerinde tespit edilen görüntü hataları tanımlamak, oluşum sebeplerine göre hataların nedenlerini ve çözümlerini değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Radyografi, dijital radyoloji, fosfor plak, artifakt


Conventional radiography to digital: artifacts and errors encountered in intraoral phosphorus plate systems

Cansu Görürgöz, Nur Hacıosmanoğlu, Bengi Öztaş
Department of Dentomaxillofacial Radiology, Ankara University, Ankara, Turkey

Radiographs are widely used in the diagnosis of pathologies or diseases related to dentoalveo-lar and maxillofacial region in dentistry field. With advancing technology, digital radiography in dental imaging practice has become an increasingly preferred method among dentists due to its advantages compared with conventional radiology. Charged-Coupled-Device, Comple-mentary Metal Oxide Semiconductor and phosphor storage plates are the sensors used in digi-tal radiology. The phosphor storage plates are cordless and similar with conventional films, compatible with existing intraoral film holders, and are more economical than other digital sensors. Therefore, phosphor storage plates are more preferred sensors among all sensors. However, as in all systems, some errors and problems are encountered in phosphor plate systems. The aim of the study was to identify the artifacts detected in conventional and phosphor plaque systems, to evaluate the causes and solutions of the faults according to the occurrence reasons.

Keywords: Radiography, digital radiology, phosphor storage plates, artifact


Cansu Görürgöz, Nur Hacıosmanoğlu, Bengi Öztaş. Conventional radiography to digital: artifacts and errors encountered in intraoral phosphorus plate systems. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 261-270

Sorumlu Yazar: Cansu Görürgöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale