Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Kompozit materyallerin gingival fibroblast hücrelerindeki oksidan ve antioksidan değerlerine etkisinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 237-243 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.75547  

Kompozit materyallerin gingival fibroblast hücrelerindeki oksidan ve antioksidan değerlerine etkisinin incelenmesi

Elif Ok1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, Hakan Kamalak3
1Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Elazığ
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji A.D., Erzurum
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,Restoratif Diş Tedavisi A.D., Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral dokular ile dental restorasyonlar arasındaki direkt etkileşimler serbest radikallerin hücrede birikmesi ile oksidatif strese ve hücresel hasara neden olmaktadır. Oksidatif strese dayalı ölçüm yöntemleri bir materyalin biyouyumluluğun belirlenmesinde önemli bir yer edinmektedir. Bu çalışmada farklı kompozit materyallerin gingival fibroblast hücrelerinde meydana getirdiği oksidatif stresin TAS (total antioksidan kapasite) ve TOS (total oksidan kapasite) analizleriyle değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 6 yeni nesil kompozit materyal kullanıldı. (X-tra Fill (Voco-Almanya), G- ænial Posterior (GC Tokyo Japonya), Estelite Sigma Quick (Tokuyama-Japonya), Grandio (Voco-Almanya), Arabesk (Voco-Almanya) Polofil Supra (Voco-Almanya) Her materyal için örnek sayısı 12 olarak belirlendi (n=12). Örnekler teflon kalıplar kullanılarak hazırlandı. GFBCs’lerin 72 saat süreyle örneklerle teması sonucu hücrelerde meydana gelen oksidatif stres durumu TAS ve TOS analizleriyle değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplardan elde edilen TAS değerleri sırasıyla; PS>AB>GO>ES>XF>GA olarak; TOS değerleri GA>XF>ES>- GO>AB>PS olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir materyalin sitotoksisitesinde; materyalin yapısı, içerdiği monomer oranı, monomer tipi, doldurucu içeriği gibi faktörlerin bir bütün olarak etkili olduğu, monomer yüzdelerindeki artışın antioksidan sistem üzerine doğrudan etki ettiği, doldurucu içeriğine eklenen parçacıkların da oksidatif streste etkili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, gingival fibroblast, sitotoksisite, oksidan, antioksidan


Investigation of the effect of composite materials on oxidant and antioxidant values in the gingival fibroblast cells

Elif Ok1, Ali Taghizadehghalehjoughi2, Hakan Kamalak3
1Firat University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics, Elazig,Turkey
2Ataturk University Faculty of Medicine Department of Pharmacology and Toxicology, Erzurum, Turkey
3Sutcu Imam University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: Direct interactions between oral tissues and dental restorations cause oxidative stress and cellular damage by accumulation of free radicals in the cell. Oxidative stress-based measurement methods have an important role in determining biocompatibility of a material. In this study, it was aimed to evaluate the oxidative stress caused by different composite materials in gingival fibroblast cells by TAS (total antioxidant capacity) and TOS (total oxidant capacity) analysis.
METHODS: Six different composite materials were used in the study. (X-tra Fill (Voco-Germany), G- ænial Posterior (GC Tokyo Japan), Estelite Sigma Quick (Tokuyama-Japan), Grandio (Voco-Germany), Arabesque (Voco-Germany) Polofil Supra (Voco-Germany) The number of samples for each material was determined as 12 (n = 12). Samples were prepared by using Teflon molds, and oxidative stress status of the cells were evaluated by TAS-TOS (total antioxidant-total oxidant status) analysis as a result of contact of the GFBCs with the samples for 72 hours.
RESULTS: TAS values obtained from the groups are as follows; PS> EU> GO> ES> XF> GA; TOS values were determined as GA> XF> ES> GO> AB> PS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the cytotoxicity of a material; It was concluded that factors such as the structure of the material, the ratio of the monomer it contains, the type of monomer, the filler content are effective as a whole, the increase in the monomer percentages directly affects the antioxidant system, and the particles added to the filler content are also effective in the oxidative stress

Keywords: Composite resin, gingival fibroblast, cytotoxicity, oxidant, antioxidant


Elif Ok, Ali Taghizadehghalehjoughi, Hakan Kamalak. Investigation of the effect of composite materials on oxidant and antioxidant values in the gingival fibroblast cells. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 237-243

Sorumlu Yazar: Hakan Kamalak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale