Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Albümin-gluteraldehit doku yapıştırıcısının insan dişeti fibroblast hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 213-219 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.71501  

Albümin-gluteraldehit doku yapıştırıcısının insan dişeti fibroblast hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Özge Doğanay1, Sezen Atasoy2, Nurettin Diker1, Alper Alkan1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Albumin-gluteraldehit doku yapıştırıcısı ilk olarak kardiyovasküler cerrahi uygulamalarında, daha sonra ciddi travmalarda dalak ve kalp yaralanmalarında ve bazı abdominal dokularda, zarar görmüş parankimi güçlendirmek ve/veya hemostaz sağlamak amacıyla geçmişten beri kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde ise yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu tekniğinde kullanılmaya başlayan albumin-gluteraldehit doku yapıştırıcısının olası komplikasyonlarını tespit etmek amacıyla çalışmamızda, insan dişeti fibroblastı (HGF-1) hücre hattında çene cerrahisi alanında deneysel olarak çalışmaları yapılan albumin-gluteraldehit doku yapıştırıcısı ile klinik uygulamalarda sıklıkla tercih edilen kollajen membranın sitotoksik etkilerini in vitro karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki farklı çalışma grubu oluşturularak, 1., 3., 7., 10., 14. ve 21. günlerde albümin-gluteraldehit doku yapıştırıcısından ve kollajen membrandan toplanan süpernatantlar 24, 48 ve 72 saat süreyle insan dişeti fibroblast hücreleri üzerine eklenmiş ve inkübasyon sonrası süpernatantların sitotoksik analizi için MTT yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Tüm ölçümlerde albümin-gluteraldehit doku yapıştırıcısı grubunda hücre canlılık değerinin kollajen membran grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir (p< 0,05). Süpernatantların bekleme süreleri arttıkça hücre canlılık oranlarının azaldığı gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnsan dişeti fibroblast hücreleri albumin-gluteraldehit doku yapıştırıcısından elde edilen süpernatantlara karşı sitotoksik davranış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sitotoksisite, hücre kültürü, insan dişeti fibroblast, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, albumin-gluteraldehit doku yapıştırıcısı.


Investigation of the effects of albumin-gluteraldehyde tissue adhesive on human gingival fibroblast cells

Özge Doğanay1, Sezen Atasoy2, Nurettin Diker1, Alper Alkan1
1Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul
2Bezmialem Vakif University Faculty of Pharmacy Department of Biochemistry, Istanbul

INTRODUCTION: Albumin-gluteraldehyde tissue adhesive has been firstly used for cardiovascular surgery. After that, it has been applied to spleen, cardiac tissues and abdominal tissues to strengthen parenchyma and to provide hemostasis when damaged in severe trauma. In order to diagnose possible complications of albumin-glutaraldehyde tissue adhesive which has been previously used in guided bone regeneration technique in dentistry, we compared in vitro cytotoxic effects of albumin-glutaraldehyde tissue adhesive that is experimentally used in oral surgery with collagen membrane which is frequently used in clinical practice on human gingival fibroblast (HGF-1) cell line.
METHODS: Two groups were constituted to investigate cytotoxic effects of supernatants separately collected from albumin-gluteraldehyde tissue adhesive and collagen membrane on 1st, 3rd, 7th, 10th, 14th and 21st days. Supernatants were added to human gingival fibroblast cells for 24, 48 and 72 hours and then, the cytotoxicity was evaluated by MTT analysis.
RESULTS: In all periods, cell viability was statistically significantly lower in the group of albumin-gluteraldehyde tissue adhesive than the group of collagen membrane (p <0.05). It was observed that as the exposure time of supernatants increases, cell viabilities decrease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was obviously seen that human gingival fibroblast cells showed cytotoxic behavior against supernatants gathered from the group of albumin-gluteraldehyde tissue adhesive.

Keywords: Cytotoxicity, cell culture, human gingival fibroblast, guided bone regeneration, albumin-gluteraldehyde tissue adhesive


Özge Doğanay, Sezen Atasoy, Nurettin Diker, Alper Alkan. Investigation of the effects of albumin-gluteraldehyde tissue adhesive on human gingival fibroblast cells. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 213-219

Sorumlu Yazar: Özge Doğanay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale