ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 65-69 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.66376

Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar

Selen Gürsoy Erzincan1, Ece Deniz Yarımoğlu2, Ogül Leman Tunar2, Hare Gürsoy2
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji A.D.
2Yeditepe üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D.

Periodontal hastalıklar diş ve destek dokularda meydana gelen lokalize enfeksiyonlar olarak tarif edilse de meydana gelen yıkıcı etkiler yalnızca periodonsiyum ile sınırlı değildir. İltihabi periodontal hastalıklar pek çok sistemik etkiye sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar periodontal medicine üzerinde yoğunlaşmış ve pek çok sistemik hastalık ile periodontal hastalıklar arasında ilişkisi gösterilmeye başlanmıştır. Bunlar diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, metabolik sendrom, böbrek hastalıkları ve hamilelikte oluşan olumsuz sonuçlar (erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve preeklampsi) olarak sıralanabilir. Bu derlemede, bilimsel veriler ışığında, periodontal hastalıklar ile düşük doğum ağırlıklı bebek, erken doğum ve preeklampsi ilişkisinin detaylı olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: periodontal hastalık, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi

Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes

Selen Gürsoy Erzincan1, Ece Deniz Yarımoğlu2, Ogül Leman Tunar2, Hare Gürsoy2
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji A.D.
2Yeditepe üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D.

Although periodontal diseases are described as localized infections occuring in dental and supporting structures, destructive changes are not only limited to the periodontium. Inflammatory periodontal diseases may have a wide range of systemic effects. In recent years, research in periodontology has focused on periodontal medicine and an association has been described between some systemic diseases and periodontal diseases. These
can be summarized as cardiovascular diseases, diabetes, pulmonary diseases, metabolic syndrome, kidney diseases and adverse outcomes of pregnancy (preterm birth, low
birth weight, pre-eclampsia). The purpose of this review was to evaluate the association between adverse pregnancy outcomes and periodontal disease in the light of scientific findings.

Keywords: Periodontal disease, preterm birth, low birth weight, pre-eclampsia

Selen Gürsoy Erzincan, Ece Deniz Yarımoğlu, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy. Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes. Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 65-69

Sorumlu Yazar: Hare Gürsoy
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale