Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2021Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Aşırı harabiyet gösteren endodontik tedavili dişlerin protetik restorasyonları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 231-241 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.36449  

Aşırı harabiyet gösteren endodontik tedavili dişlerin protetik restorasyonları

Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Ankara, Türkiye

Endodontik tedavi; çürük, kırık veya periodontal hastalıktan belirgin olarak etkilenen dişlerde, kök çevresi sağlığının sürdürülmesi için kök kanalından canlı bakteri ve toksinlerin uzaklaştırılması amacıyla uygulanmaktadır. Endodontik tedavili dişin uzun dönem başarısı sadece kök kanal tedavisine değil, aynı zamanda post-endodontik restorasyonun kalitesine bağlıdır. Geçmişte, yapısal olarak zayıflamış endodontik tedavili dişin post-endodontik restorasyonu çok sert materyallerle gerçekleştirilmekteydi. Son günlerde, dentini yakın bir şekilde taklit eden materyaller tercih edilmektedir. Bu dişlerin restorasyonu, restoratif materyalin tutuculuk ve direnci, kalan diş dokusunun okluzal kuvvetlere direnci, uygun koronal ve kök içi tıkama ve aynı zamanda estetik gibi gereksinimleri sağlayabilmelidir. Bu derlemede, aşırı harabiyete uğrayan endoodontik tedavili dişlerin protetik restorasyonları ve bu alandaki güncel gelişmeler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endodonti, prostodonti, dental restorasyon.


Prosthetic restorations of severely damaged endodontically-treated teeth

Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Gazi University, Ankara, Turkey

Endodontic therapy is performed on teeth significantly affected by caries, fracture or periodontal disease, for eliminating viable bacteria and toxins from the root canal to sustain periradicular health. The long-term success of endodontically treated teeth depends not only on root canal therapy itself as well as the quality of the post-endodontic restoration. In the past, the post-endodontic restoration of endodontically treated teeth that is structurally weakened was performed with very rigid materials. Nowadays, the materials that simulate dentin closely are mostly preferred. Restoration of these teeth needs to fulfill the necessities such as retention and resistance of the restorative material, the resistance of the remaining dental tissue to occlusal forces, proper coronal and intraradicular obturation and also aesthetic. In this review, prosthetic restorations of severely damaged endodontically-treated teeth and the current innovations in this field have been clarified.

Keywords: Endodontics, prosthodontics, dental restoration.


Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş. Prosthetic restorations of severely damaged endodontically-treated teeth. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 231-241

Sorumlu Yazar: Işıl Çekiç Nagaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale