Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Obezite-periodontal hastalık ilişkisi ve rol oynayan olası mekanizmalar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 254-260 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.08760  

Obezite-periodontal hastalık ilişkisi ve rol oynayan olası mekanizmalar

Vesile Elif Toy1, Serkan Dündar2
1İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Malatya
2Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Elazığ

“Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı miktarda yağ birikimi’’ olarak tanımlanan obezite kronik, inflamatuar, multifaktöriyel bir hastalıktır. Sedanter yaşam tarzı ve yüksek yağlı diyet tüketiminin yol açtığı obezite tüm yaş gruplarında hızla artarak küresel bir sorun ve halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Birçok kronik inflamatuar hastalık ve kanser gelişimi için temel risk faktörü olduğu belirlenen obezitenin periodontitise duyarlılığı da arttırdığı ileri sürülmüştür. Periodontal hastalık, birçok faktör tarafından modifiye edilebilen, dişleri destekleyen dokuların kronik inflamatuar, multifaktöriyel hastalığıdır. Hem obezite hem de periodontitis sistemik inflamasyonla ilişkili olduğundan, bu iki durumun ortak bir patofizyoloji ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Obezite ile periodontitis arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, aşırı kilolu / obez kişilerde artmış periodontitis riskinin görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu ilişkideki patofizyolojik mekanizmalar belirsiz olsa da, kronik inflamatuar durum ve oksidatif stresin sonucu olarak insülin direnci gelişiminin obezite ile periodontitis arasındaki ilişkide rol oynayabileceği belirtilmiştir. Bu derlemede mevcut literatürün ışığı altında, obezite-periodontal hastalık ilişkisi ve bu ilişkide rol oynayan olası mekanizmalar özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, obezite, periodontal hastalık


Obesity-periodontal disease relationship and mechanisms involved

Vesile Elif Toy1, Serkan Dündar2
1Department of Periodontology, Inonu University, Faculty of Dentistry, Malatya, Turkey
2Department of Periodontology, Fırat University, Faculty of Dentistry, Elazığ, Turkey

Obesity defined as ‘‘abnormal or excessive fat accumulation in the body that may impair health’’ is a chronic, inflammatory, multifactorial disease. Obesity, caused by sedentary lifestyle and high-fat diet, has increased rapidly in all age groups and has become a global issue and a public health problem. It has been suggested that obesity, which was identified as a major risk factor for the development of many chronic inflammatory diseases and cancer, also increases susceptibility to periodontitis. Periodontitis is a chronic inflammatory, multifactorial disease of tissues supporting teeth, which can be modified by many factors. Since both obesity and periodontitis are associated with systemic inflammation, these two diseases were thought to be connected by a common pathophysiology. Studies investigating the relationship between obesity and periodontitis have reported an increased risk of periodontitis in overweight / obese individuals. Although the pathophysiological mechanisms in this relationship are uncertain, it has been stated that the development of insulin resistance as a result of chronic inflammatory condition and oxidative stress may play a role in the relationship between obesity and periodontitis. In this review, in the light of current literature, the relationship between obesity and periodontal disease and the possible mechanisms involved in this relationship are summarized.

Keywords: Insulin resistance, obesity, periodontal disease


Vesile Elif Toy, Serkan Dündar. Obesity-periodontal disease relationship and mechanisms involved. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 254-260

Sorumlu Yazar: Vesile Elif Toy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale