Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Yeditepe J Dent: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Periodontitisle ilişkili sistemik inflamatuvar yük ve ileride oluşabilecek kardiyovasküler olay riski arasında korelasyon var mı? Ön bulgular
Is there a correlation between the periodontitis-related systemic inflammatory burden and future cardiovascular events’ risk? A preliminary report
Zuhal Yetkin Ay, Başak Temelli, Fatih Aksoy, Özgür Koşkan, Ercan Varol
doi: 10.5505/yeditepe.2017.84803  Sayfalar 7 - 14 (147 kere görüntülendi)

2.
Hiperlipidemi ve periodontitis arasında bir ilişki var mı?
Is there a relationship between hyperlipidemia and periodontitis?
H. Selin Yıldırım, Gülin Tulu Katı, Ömer Birkan Ağralı, Ülkü Noyan, Leyla Kuru, Bahar Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2017.91300  Sayfalar 15 - 24 (127 kere görüntülendi)

3.
Bir Diş Hekimliği fakültesine başvuran hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeyleri
Knowledge on dental specialties among dental patients who referred to a dental faculty
Melek Taşsöker, Hatice Kök, Sevgi Özcan Şener
doi: 10.5505/yeditepe.2017.47966  Sayfalar 25 - 30 (141 kere görüntülendi)

4.
Diş hekimliği öğrencilerinin radyoanatomi bilgilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of radiological anatomy knowledge among dental students
Dilhan İlgüy, Mehmet İlgüy, Zehra Semanur Dölekoğlu, Nilüfer Ersan, Erdoğan Fişekçioğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2017.49140  Sayfalar 31 - 36 (135 kere görüntülendi)

5.
Mandibular total dişsizlik vakalarında preoperatif dental implant planlamasında panoramik radyografi ve 3 boyutlu dental volumetrik tomografinin karşılaştırılması
Comparison of panoramic radiography and 3 dimensional dental volumetric tomography of mandibular fully edentulous patients for preoperative dental implant planning
Onur Atalı, Sertaç Aktop
doi: 10.5505/yeditepe.2017.02419  Sayfalar 37 - 42 (157 kere görüntülendi)

6.
Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi
Effect of different rotary systems on fracture resistance of post-core reconstructed teeth
Oğuzhan Görler, Recai Zan, Demet Altunbaş, Melih Ülgey
doi: 10.5505/yeditepe.2017.97269  Sayfalar 43 - 50 (157 kere görüntülendi)

7.
Kıymetsiz metal alaşımlarında artık metal kullanım yüzdesinin metal-seramik bağlantısına olan etkisi
Effect of recasting percentage of base metal alloys on the metal-ceramic bond strength
Ayşe Gözde Türk
doi: 10.5505/yeditepe.2017.69885  Sayfalar 51 - 54 (145 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Matriks metalloproteinaz enzimlerinin adeziv bağlanmaya etkisi
Effects of matrix metalloproteinase enzyms on adhesive bonding
Derya Merve Halaçoğlu, Esra Can
doi: 10.5505/yeditepe.2017.83803  Sayfalar 55 - 60 (164 kere görüntülendi)

9.
Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi
Interaction between cardiovascular disease and periodontal health
Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Gizem İnce Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2017.73644  Sayfalar 61 - 66 (129 kere görüntülendi)

OLGU RAPORU
10.
Mandibular osteoid osteomanın nadir lokalizasyonu: Bir olgu sunumu
Unusual location of mandibular osteoid osteoma: A case report
Saadettin Kayıpmaz, Pınar Gökçen Yücesan, Celal Çandırlı, Ömer Said Sezgin, Sevdegül Mungan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.70299  Sayfalar 67 - 70 (103 kere görüntülendi)

11.
Çocuk hastalarda dentigeröz kistin konservatif tedavisi: İki olgu sunumu
Conservative treatment of dentigerous cysts in children: Report of two cases
Sercan Küçükkurt, Can Tükel, Emre Barış
doi: 10.5505/yeditepe.2017.29494  Sayfalar 71 - 75 (97 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale