Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farklı irrigasyon solüsyonlarının insan fibroblast hücreleri üzerinde sitokin ekspresyonuna etkisi: in vitro çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 198-203 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.96268  

Farklı irrigasyon solüsyonlarının insan fibroblast hücreleri üzerinde sitokin ekspresyonuna etkisi: in vitro çalışma

Zeliha Uğur Aydın1, Kerem Engin Akpınar2, Ceylan Hepokur2, Merve Alpay3, Demet Altunbaş2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı Bolu, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı human fibroblast hüre hattı üzerinde NaOCl, propolis ve kitosan solüsyonlarının uygulanmasının ardından IL-1, Tnf-a ve VEGF salınımını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, insan fibroblast hücre hattı üzerinde farklı irrigasyon solüsyonlarının doğrudan uygulanmasının ardından oluşan etkinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. İrrigasyon solüsyonlarının uygulanmasının ardından fibroblast hücresi üzerindeki pro-inflamatuar interlökin (IL), tümör nekrozis faktörünün (TNF) α ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün (VEGF) salınımı analiz edildi. Hücreler üzerindeki NaOCI, Propolis ve Kitosan etkilerinin log konsantrasyonları kolorimetrik yöntemle ölçüldü.
BULGULAR: Doğal materyaller grubunda bulunan propolis ve kitosan solüsyonlarının uygulaması ile IL-1 ve TNF-α sekresyonu azaldı(p. Propolisin VEGF sekresyonunu diğer solüsyonlardan daha fazla artırdığı bulundu(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, propolis ve kitosanın, inflamatuvar süreç sırasında salgılanan antiinflamatuar sitokinler aracılığıyla periapikal dokuların iyileşmesine katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Endodontik tedavi sırasında çevredeki dokulara doğrudan veya dolaylı olarak temas eden maddelerin biyolojik etkilerini araştırmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kitosan, Sitokin, irrigasyon solüsyonları, gingival fibroblast, propolis.


Effect of various irrigation solutions on cytokine expression of human gingival fibroblast: in vitro study

Zeliha Uğur Aydın1, Kerem Engin Akpınar2, Ceylan Hepokur2, Merve Alpay3, Demet Altunbaş2
1University of Abant Izzet Baysal, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Bolu
2Department Of Endodontics, Faculty Of Dentistry, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the release of IL-1, TNF- α and VEGF following administration of NaOCl, propolis and chitosan solutions on human gingival fibroblasts.
METHODS: This study was conducted on human fibroblast by cell culture and evaluation of the direct effect of various solutions on the cultured cells. The release of pro-inflammatory interleukin (IL), tumor necrosis factor (TNF) α and vascular endothelial growth factor (VEGF) on fibroblast was analyzed after administration of irrigation solutions. Log concentrations of NaOCl, Propolis and Chitosan effects on cells were measured by colorimetric method.
RESULTS: IL-1 and TNF-α secretion levels decreased during propolis and chitosan applications, which are natural products. It was also found that the propolis increased VEGF secretion more than the other materials.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that propolis and chitosan may contribute to the recovery of periapical tissues via anti-inflammatory cytokines level secreted during the inflammatory process. It is important to search for the biological effect of the materials in contact with the direct or indirect cause of the surrounding tissues during the endodontic treatment.

Keywords: Chitosan, cytokine, irrigation solutions, gingival fibroblast, propolis.


Zeliha Uğur Aydın, Kerem Engin Akpınar, Ceylan Hepokur, Merve Alpay, Demet Altunbaş. Effect of various irrigation solutions on cytokine expression of human gingival fibroblast: in vitro study. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 198-203

Sorumlu Yazar: Zeliha Uğur Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale