Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Endo-perio lezyonların sınıflaması ve güncel tedavi seçenekleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 45-48 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.92485  

Endo-perio lezyonların sınıflaması ve güncel tedavi seçenekleri

Gizem İnce Kuka1, Güher Barut2, Hare Gürsoy1
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Diş ve çevre dokuları incelendiğinde, kök kanallarının ve periodonsiyumun birbiriyle yakın ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Pulpa dokusu ve periodontal ligament arasında anatomik yapılar ve fizyolojik olmayan yollar aracılığıyla enfeksiyon geçişleri olabilmektedir. Bunun sonucunda oluşan endo-perio lezyonlarının teşhisi ve prognozu klinisyenleri oldukça zorlamaktadır. Bu lezyonların etiyolojisinin anlaşılması, tedavi seçeneklerinin zamanlaması ve sıralaması açısından büyük önem taşımaktadır. Birçok vakada endodontik veya periodontal tedavi tek başına yeterli olurken, ikincil olarak endodontik veya periodontal lezyonlar eklendiğinde veya gerçek kombine lezyonların varlığında daha karmaşık tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Endo-perio lezyonlarının tedavi protokolleri konusunda literatürde yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, bu derlemenin amacı güncel ve ileri tedavi planlamalarına dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: sınıflama, endo-perio lezyonlar, kombine lezyonlar


Classification and current treatment options of endo-perio lesions

Gizem İnce Kuka1, Güher Barut2, Hare Gürsoy1
1Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Istanbul
2Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Istanbul

The root canal and periodontium are in a close relation with each other and cross infection between dental pulp tissue and periodontal ligament may occur by the anatomical structures and non-physiological pathways. Endo-perio lesions are challenging for the clinicians in terms of diagnosis and prognosis. It is important to understand the etiology of the lesions to determine the timing and ordering the treatment procedures. In some cases, endodontic or periodontal treatment is sufficient alone while secondary involvement of endodontic or periodontal lesions or true combined lesions are required more complicated treatment options. There is a lack of knowledge about the treatment protocols concerning endo-perio lesions therefore this review aims to highlight the current and advanced treatment strategies.

Keywords: classification, endo-perio lesion, combined lesions


Gizem İnce Kuka, Güher Barut, Hare Gürsoy. Classification and current treatment options of endo-perio lesions. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Gizem İnce Kuka, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale