Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Essix retansiyon apareylerinin hasta anketleri ile hijyen değerlendirmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 28-33 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.86580  

Essix retansiyon apareylerinin hasta anketleri ile hijyen değerlendirmesi

Delal Dara Kılınç, Gülşilay Sayar
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ortodontik tedavi sonrası retansiyon döneminde Essix plak taşıyan hastaların hijyen alışkanlıklarının anketler aracılığı ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ortodontik tedavisi bitmiş ve retansiyon amacı ile Essix plak kullanan, 18-40 yaş aralığındaki 120 hasta (72 kadın, 48 erkek) dahil edilmiştir. Hastaların hepsine klinik tecrübesi olan aynı ortodontist tarafından anketler uygulanmıştır. Anket hastaların yaşlarını, cinsiyetlerini, hastaların plakları temizleme metodlarını ve sıklıklarını incelemiştir.
BULGULAR: Hastaların yarısı, plaklarını her çıkardıkarında temizlediklerini belirtmiştir. Plakları temizleme sıklığına göre hastaların ortalama yaşı arasında farklılık bulunmaktadır (p <0,001). Plakların nasıl temizlendiği, temizlemek için kullanılan ajan, temizlemede güçlük, plakların temizliği konusundaki görüş açısından ortalama yaşta farklılık yoktur (p değerleri sırasıyla 0,833, 0,178, 0,120 ve 0,25). Plakların temizliği ile ilgili düşünce cinsiyetten bağımsızdır (p =,.871). Yaş dağılımına göre plakların temizleme sıklığı, nasıl temizlendiği, kullanılan temizleme ajanı temizlik hakkında görüş arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p <0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalar arasında Essix plaklarının temizlenmesi açısından çeşitlilik olduğu, hastaların plaklarını temizlemek için farklı materyaller tercih ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortodontik Pekiştirme Apareyleri, Essix Plaklar, Hijyen, Dezenfeksiyon


Hygiene assessment of essix retainers via a patient questionnaire

Delal Dara Kılınç, Gülşilay Sayar
Istanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the hygiene habits and cleaning methods of patients who are wearing Essix plates for retention, by a face to face applied questionnaire.
METHODS: 120 patients (72 females, 48 males) using Essix Plates in post-treatment retention period were enrolled for this study. Subjects were aged 18-40 years. All of the subjects were conducted a questionnaire by the same experienced clinician. The questionnaire investigated the genders of subjects, ages of subjects, and methods and frequency of cleaning plates.
RESULTS: Half of the subjects clean their plates whenever they remove it. There is a difference between median ages according to the frequency of clearing the plates (p <0.001). There is no difference between the ages about; how the plates are cleaned, what they use to clean, the difficulty in cleaning, and the belief about the plates are clean enough (p values are 0.833, 0.178, 0.120 and 0.251, respectively). The belief that plates are sufficiently clean does not differ according to sex (p = 0.871). According to age distribution, there was a statistically significant correlation the frequency of clearing the age groups and plates, the way of clearing the plates, the agent to be used to clean the plates and the belief of cleanliness of the plates (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is not a common method of cleaning the Essix plates amongst patients. Patients refer various materials to clean their Essix plates. The frequencies of cleaning their plates also differ amongst patients. Various hygiene habits were present in different age groups.

Keywords: Orthodontic Retainer, Essix Plates, Hygiene, Disinfection.


Delal Dara Kılınç, Gülşilay Sayar. Hygiene assessment of essix retainers via a patient questionnaire. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 28-33

Sorumlu Yazar: Delal Dara Kılınç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale