Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Osteoporotik sıçanlarda tek yüksek doz D-vitamini enjeksiyonunun kondil kırığı iyileşmesine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 70-76 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.83792  

Osteoporotik sıçanlarda tek yüksek doz D-vitamini enjeksiyonunun kondil kırığı iyileşmesine etkisi

Uğur Mercan1, Yonca Betil Kabak2, Akif Turer3, Osman Kelahmetoglu4, Deniz Gökce Meral1
1Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D, İstanbul, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D, Samsun, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D, Zonguldak, Türkiye
4Bezmi Alem Universitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, osteoporotik sıçanlarda kondiler kırıkların iyileşmesinde tek yüksek doz verilen D vitamininin etkilerini göstermeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 16 dişi wistar sıçanı kullanıldı. Tüm sıçanlara overiektomi uygulandı. Osteoporotik sıçanlar rastgele her grupta sekiz hayvan olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Grup D hayvanlarına intraperitoneal olarak tek doz D vitamini (50,000 IU / kg) verildi ve grup C (kontrol) hayvanlara intraperitoneal olarak serum fizyolojik (0,05 mL) verildi. Tüm enjeksiyonlar, kondiler kırıktan hemen sonra yapıldı. Bütün sıçanlar 28 gün sonra sakrifiye edildi, Histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelendi.
BULGULAR: Histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler yapıldı. D ve C grubu arasındaki histopatolojik veriler istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Grup D' de TGFβ1 ve osteopentin düzeyleri C grubundan daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi müdahaleden hemen sonra verilen tek yüksek doz D vitamini enjeksiyonunun, osteoporotik sıçanların kondiler kırıklarında TGFβ ve osteopontin seviyelerini ve yeni kemik oluşumunu arttırdığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Kondil kırığı, osteoporoz, D vitamini, tek doz


The effects of a single high-dose injection of vitamin-D on healing of condylar fractures in osteoporotic rats

Uğur Mercan1, Yonca Betil Kabak2, Akif Turer3, Osman Kelahmetoglu4, Deniz Gökce Meral1
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Okan University, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
3Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
4Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Faculty of Medicine, Bezmi Alem University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study we have tried to show the effects of a single high-dose ınjection of vitamin d on healing of condylar fractures in osteoporotic rats.
METHODS: This study included sixteen female wistar rats. All rats were overiectomized. Osteoporotic rats were randomly divided into two groups of eight animals/ group. Group D animals received a single high dose of vitamin D (50.000 IU/kg) intraperitoneally and group C (control) animals received saline (0.05 mL) intraperitoneally. All injections were given immediately after condylar fracture. All rats were euthanized after 28 days, examined histopathological and immunohistochemical.
RESULTS: Histopathological and immunohistochemical evaluations were done. Histopathological scores between group D and C were found statistically significant. TGFβ1 and osteopentin levels in group D were found higher than group C.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have determined that a single high-dose injection of vitamin D given immediately after surgery increased TGFβ and osteopontin levels and enhanced new bone formation at condylar fractures of osteoporotic rats.

Keywords: Condylar fracture, osteoporosis, vitamin D, single dose


Uğur Mercan, Yonca Betil Kabak, Akif Turer, Osman Kelahmetoglu, Deniz Gökce Meral. The effects of a single high-dose injection of vitamin-D on healing of condylar fractures in osteoporotic rats. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 70-76

Sorumlu Yazar: Uğur Mercan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale