Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis: vaka raporu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 67-70 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.75047  

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis: vaka raporu

Melih Özdede, İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Özlem Üçok
Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A. D., Ankara

Osteoma kutis, deride nadir olarak görülen bir yumuşak doku ossifikasyonudur. Radyografik olarak; iyi sınırlı, donut benzeri radyoopasiteler şeklinde izlenir. Çoğunlukla uzun süreli akne, skar veya kronik inflamatuvar dermatoz sonucunda ortaya çıkar. Kadınlarda sıklıkla yüz bölgesinde çok sayıda görülen lezyonlar ‘multipl miliyer osteoma kutis’ olarak adlandırılır. Bu vaka raporununda, bir kadın hastanın yanak bölgesinde bilateral olarak izlenen ‘multipl miliyer osteoma kutis’ vakasının klinik ve radyografik bulguları değerlendirilmiştir. Altmış iki yaşındaki kadın hasta kliniğimize dental şikâyetleri nedeniyle başvurdu. Ekstraoral muayenede, yüz bölgesinde, 1-2 mm boyutlarında, yaygın kahverengi-sarı renkte maküler lezyonlar ve sol yanakta yüzeyden kabarık, yaklaşık 4-5 mm boyutunda, açık kahverengi bir nevus görüldü. Periapikal radyografik görüntüsünde sol yanak yumuşak doku bölgesinde, çok sayıda, milimetrik boyutta, iyi sınırlı radyoopasiteler görüldü. Bilateral yanak bölgesinden, ışınlama süresi yarıya indirilerek periapikal radyografi görüntüleri elde edildi ve çok sayıda küçük radyoopasiteler izlendi. Klinik ve radyografik bulgulara dayanarak ‘multipl miliyer osteoma kutis’ tanısı konuldu. Estetik şikâyeti olmaması nedeniyle hastaya herhangi bir tedavi uygulanmadı, bilgi verildi ve takibe alındı. Multiple miliyer osteoma kutis çeşitli hastalıklarla ilişkili olabilir. Diş hekimleri, nadir görülen bu hastalıktan haberdar olmalı ve gerekli durumlarda, medikal konsültasyon yaparak tedavi için hastalarını yönlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Osteoma cutis, periapical radiography, cheek.


Bilateral multiple miliary osteoma cutis of the cheek: A Case report

Melih Özdede, İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Özlem Üçok
Department of Dentomaxillofacial Radiology, Gazi University Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey

Osteoma cutis is a rare soft tissue ossification of the skin. Radiographically, it is seen as well-defined, donut-like radiopasites. It often occurs as a result of long-term acne, scarring or chronic inflammatory dermatosis. The lesions commonly occur in the face of women and called as 'multiple miliary osteoma cutis'. In this case report, clinical and radiographic findings of bilateral 'multiple miliary osteoma cutis' in the cheek a female patient were evaluated. A 62-year-old woman admitted to our clinic due to dental complaints. Extraoral examination revealed diffuse brown-yellow colored, 1-2mm sized macular lesions on the face, and a 4-5 mm sized pale brown nevus on the left cheek. The periapical radiographic image showed multiple millimetric sized, well-defined radiopacities on the left cheek soft tissue region. The periapical radiographs were obtained from bilateral cheek area and multiple small radiopacities were observed. The patient was diagnosed as multiple miliary osteoma cutis based on clinical and radiographic findings. Because the patient had no esthetic complaint, no treatment was applied, she was informed and followed up. Multiple miliary osteoma cutis may be related with several diseases. Dentists should be aware of this rare disease and should refer their patients for medical consultation and treatment, where necessary.

Keywords: Osteoma kutis, periapikal radyografi, yanak.


Melih Özdede, İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Özlem Üçok. Bilateral multiple miliary osteoma cutis of the cheek: A Case report. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 67-70

Sorumlu Yazar: Melih Özdede, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale