Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Travmaya bağlı ciddi kemik kaybı olan genç bir hastanın multidisipliner yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 49-56 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.74755  

Travmaya bağlı ciddi kemik kaybı olan genç bir hastanın multidisipliner yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu

Berkay Tolga Süer1, Cumhur Korkmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğt., ve Arş. Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğt., ve Arş. Hastanesi Protetik Diş Tedavisi

Maksillo-fasiyal bölge, trafik kazaları, kişiler arası uygulanan şiddet, spor ve düşmeler neticesinde yaralanmaya karşı en hassas bölgelerden birisidir. İmplant destekli restorasyonların yüksek başarı oranından dolayı klinisyenlerin birçoğu kayıp dişlerin yerine dental implantları tercih etmektedirler. Estetik bölgeye yerleştirilen dental implantların başarısı, sert ve yumuşak dokuların uygun hacimde olmalarına bağlıdır. Alveolar kemik yetersizliklerinde kullanılan otojen kemik greftleri hala altın standart olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllardır, hekimler alveolar kemiğin rekonstrüksiyonu ve arttırılması için iliak kemik, tuber, ramus ve simfiz bölgeleri kullanılmaktadır. Graft almak için mandibular ramus bölgesinin kullanılmasının amaçları, minimal mobidite olması, kolay erişilmesi, minimal rezorbsiyonla daha yoğun kalitede bir kemiğin elde edilmesi ve yatarak hasta takibi gerektirmemesidir. 17 yaşında erkek hasta, 2 sene önce futbol maçı sırasında oluşan travmaya bağlı olarak 11 nolu dişin kök hizasında tekrarlayan bir fistül şikâyetiyle müracaat etti. Bu vaka raporunda, üst çene ön bölgede travmaya bağlı gelişen aşırı alveoler kemik kaybı olan hastanın, otojen ramus kemik grefti ve bağ dokusu grefti kullanılarak multidisipliner yaklaşımla estetik tedavisini sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otojen kemik, dental implant, alveolar kemik grefltemesi, bağ doku


Multidisciplinary treatment for a young patient with severe bone loss from a trauma: A case report

Berkay Tolga Süer1, Cumhur Korkmaz2
1University of Health Sciences, Istanbul Sultan Abdulhamid Han Research and Teaching Hospital, Oral and Maxillofacial Surgery
2University of Health Sciences, Istanbul Sultan Abdulhamid Han Research and Teaching Hospital, Prosthodontics

The maxillofacial area is one of the most injury susceptible regions through road accidents, interpersonal violence, sports and falls. Due to high survival rates for implant supported restorations, many clinicians prefer dental implants for replacing missing teeth. The final success of dental implants placed in the esthetic zone depends on the available volume of hard and soft tissues. Autogenous bone grafts for the alveolar bone deficiencies still be the gold standard. For many years, practitioners have been using symphysis, ramus, tuberosity or the iliac crest for the alveolar ridge reconstruction and enhancement. The advantageous of using mandibular ramus area, as donor site is that provides denser bone quality with minimal resorption, easy access, minimal morbidity and no need for hospitalization. Herein, the 17-year-old patient was presented with recurrent fistula over tooth number 11, which were traumatized during soccer game two years ago. This case reports describes multidisciplinary esthetic rehabilitation of trauma patient with excessive alveolar bone loss in the anterior maxilla utilizing autogenous ramus bone graft and connective tissue graft.

Keywords: Autogenous bone, dental implant, alveolar bone grafting, connective tissue


Berkay Tolga Süer, Cumhur Korkmaz. Multidisciplinary treatment for a young patient with severe bone loss from a trauma: A case report. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 49-56

Sorumlu Yazar: Berkay Tolga Süer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale