Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Implant destekli hareketli protezlerde kullanılan iki farklı tutucu tipinin hastaların memnuniyetleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 74-80 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.71676  

Implant destekli hareketli protezlerde kullanılan iki farklı tutucu tipinin hastaların memnuniyetleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Sercan Küçükkurt1, Çağlayan Öztürk2
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üst çenede konvansiyonel total protez ve alt çenede 2 implant destekli hareketli protez (IDO) kullanan hastaların, IDO protezlerden genel memnuniyetlerinin ve en sık kullanılan tutucu tiplerinden olan locator sistem ve ball ataşmanların, bu memnuniyet üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yapılan bu araştırmada, 113 hastanın katılımıyla, OHIP-49 testi sorularından seçilen 10 sorudan yararlanılarak, üst çenede konvansiyonel tam protez, alt çenede IDO kullanan hastaların, öncelikle IDO protezlerinden genel memnuniyetleri ve ardından hastaların tutucu tiplerine göre ball ataşman (BALL) ve locator grubu (LOC) olarak ayrılmasıyla, bu iki tutucu tipinin hastaların memnuniyetleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca her iki koşulda cinsiyet ve yaş faktörlerine göre bu memnuniyetlerdeki değişimler incelenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 113 hastanın yaş ve cinsiyet faktörlerinden bağımsız olarak, genel anlamda IDO’lardan, en yüksek memnuniyetsizlik puanı olan 40 puan üzerinden 10,5 (±7,5) puan ile memnun olduğu tespit edilmiştir. Tutucu tipine göre değerlendirme yapıldığında; BALL grubunda 55 hastada elde edilen 10,07 ± 7,94 ve LOC grubunda 58 hastada elde edilen 10,91 ± 7,19 memnuniyet skorlarına göre, tutucu tipinin hem genel hem de yaş-cinsiyet faktörlerine göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde, hasta memnuniyetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, IDO protezlerin yarattıkları memnuniyet skorlarına göre, hastaların yaşam kaliteleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve bu memnuniyetin kullanılan tutucu tipinden ve cinsiyet-yaş faktörlerinden etkilenmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, implant destekli hareketli protez, ball ataşman, locator, hasta memnuniyeti


Comparison of the effects of two different types of retainers used in implant-supported overdenture prosthesis on patient satisfaction

Sercan Küçükkurt1, Çağlayan Öztürk2
1Istanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
2Istanbul Aydın University, Faculty of Dentistry

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the effects of two different types of retainers, i.e., the locator system and ball attachment, on patient satisfaction, in patients using conventional complete denture in the maxilla and two implant-supported overdentures (IOD) in the mandible.
METHODS: This study was carried out in 113 patients using ten questions selected from the OHIP–49 questionnaire. The patients were divided into ball attachment (BALL) and locator (LOC) group according to the retainer type used in their IOD prostheses, and their effects on patient satisfaction were evaluated. Also, changes in satisfaction levels were examined in terms of gender and age. The data were then analyzed statistically.
RESULTS: All the 113 study participants were found to be satisfied with IODs, regardless of age and sex, with a score of 10.5 (±7.5) out of 40 points, which was the highest dissatisfaction score. Of the 55 patients (10.07 ±7.94) in the BALL group and 58 patients (10.91 ±7.19) evaluated in the LOC group, no statistically significant difference was observed on the basis of the retainer type in terms of general satisfaction and factors like age and sex.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on the satisfaction scores of IOD, it was concluded that it had a positive effect on the quality of life of the patients, which remained unaffected by the retainer type and factors like gender and age.

Keywords: Dental implant, implant supported overdenture, ball attachment, locator, patient satisfaction


Sercan Küçükkurt, Çağlayan Öztürk. Comparison of the effects of two different types of retainers used in implant-supported overdenture prosthesis on patient satisfaction. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 74-80

Sorumlu Yazar: Sercan Küçükkurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale