Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Tam protez kullanan hastalarda pozitif radyoopak bulguların incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 31-34 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.58066  

Tam protez kullanan hastalarda pozitif radyoopak bulguların incelenmesi

Fatih Cabbar, Nevzat Sezer Işıksaçan, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, en az bir çenede dişsiz olan hastaların radyoopak radyografik bulgularının sıklığını ve lokalizasyonunu belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2007 ile 2017 arasında çekilen panaromik radyografiler dahil edildi. Kalan kök parçaları, gömük dişler ve lokalize sklerotik kemik oluşumuna bağlı radyoopasiteler ve bunların lokalizasyonu gibi panoramik bulgular için radyografiler dört araştırmacı tarafından incelendi. Sonuçlar demografik ve sistemik anamnez verileri ile birlikte değerlendirildi.
BULGULAR: Pozitif radyoopak bulgular 107 hastada (43 erkek (40.18%), 64 kadın (59.82%)) karşılaşıldı. Bu sonuçlara göre 71 adet diş kökü, 30 gömük diş ve 6 radyopasite gözlenmiştir. Cinsiyet ve Yaş ile anlamlı sonuç bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dişsiz çenelerin rutin olarak panoramik muayenesi, planlama yapılmasından ve protezlerin tamamlanmasından önce tedavi gerektiren gömük dişleri, kalan kökleri ve radyoopasiteleri teşhis etmek için faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Total protez, pozitif radyolojik bulgular, radyoopazite


Evaluation of positive radioopaque radiological findings in patients using complete prosthesis

Fatih Cabbar, Nevzat Sezer Işıksaçan, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk
Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the frequency and localization of the significant radiopaque radiographic findings of patients who edentulous at least one jaw.
METHODS: Panoramic radiographs between 2007 and 2017 were scanned. The radiographs were examined by four investigators; retained root fragments, impacted teeth and radioopacities associated with localized sclerotic bone formation and their localization. Demographic and systemic conditions were also recorded.
RESULTS: Panoramic radiographs from 1391 patients were included in the survey (605 men, 786 women). Positive radioopaque radiographic findings were faced in 107 patients (43 men (40.18%), 64 women (59.82%)). 71 retained root fragment, 30 impacted teeth and 6 radioopacities were founded. There was no significant relation with age and sex (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Routine panoramic examination of the edentulous jaws is valuable to diagnose impacted teeth, retained roots and radioopacities that may require treatment before planning and construction of complete dentures.

Keywords: Complete dentures, positive radiopaque radiologic fi, ndings, radioopacity


Fatih Cabbar, Nevzat Sezer Işıksaçan, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk. Evaluation of positive radioopaque radiological findings in patients using complete prosthesis. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Fatih Cabbar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale