Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Dev Wharton kanalı aşının ağız içi yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 266-269 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.55376  

Dev Wharton kanalı aşının ağız içi yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu

Cansu Görürgöz, Murad Osmanlı, Mehmet Hakan Kurt, Orkhan İsmayılov, Hakan Alpay Karasu
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Sialolitiazis, tükürük bezlerinin parankim ya da kanallarında sialolit varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Tükürük bezlerinin en yaygın hastalığı olan sialolitiazis en çok submandibular bezde görülmektedir. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte herhangi bir tükürük bezinde ve her yaşta oluşabilmektedir.
Rutin dental muayene için kliniğimize başvuran 21 yaşındaki erkek hastadan alınan panoramik radyografide sol alt çene kanin-premolar bölgede gömülü dişe benzeyen radyoopak oluşum izlendi. Alınan okluzal radyografide ise, bu oluşumun lingualde yerleşimli ve homojen yapılı olduğu tespit edildi. Tanı, Wharton kanalında sialolit olarak yapıldı ve hasta cerrahi kliniğine yönlendirildi. Sialolitin tedavisi için lokal anestezi altında intraoral cerrahi eksizyon planlandı. Ağız tabanından, kanal içerisindeki yaklaşık 26 mm boyutlarında dev sialolit çıkartıldı ve sadece mukozal tabaka kapatılarak cerrahi işlem tamamlandı. Hastanın cerrahi operasyondan 6 ay sonraki kontrolünde tükürük akışının normal olduğu gözlendi ve herhangi bir komplikasyon saptanmadı.
Ağız tabanında kitle etkisi yaparak palpe edilebilen sialolitlerin; submandibuler bezin tamamı alınmaksızın, intraoral yaklaşımla çıkarılması ve marsupializasyonu iyi bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, radyoloji, sialolit submandibuler tükürük bezi.


Transoral removal of giant Wharton’s duct sialolith: A case report

Cansu Görürgöz, Murad Osmanlı, Mehmet Hakan Kurt, Orkhan İsmayılov, Hakan Alpay Karasu
Department Of Dentomaxillofacial Radiology, Ankara University, Ankara, Turkey

Sialolithiasis is a disease characterized by the presence of sialolith in the parenchyma or ducts of the salivary glands. Sialolithiasis, the most common disease of salivary glands. It is most commonly seen in the submandibular gland. Pathogenesis is not exactly known, but it can occur in any salivary gland and at any age.
A 21-year-old male patient was applied to our clinic for routine dental examination. Panoramic radiography revealed a radiopaque mass superimposed on the left mandibular canine-premolar region. On the occlusal radiograph, it was determined that this formation was in the lingual region and homogeneous. The diagnosis was made as sialolith of the Wharton duct and the patient was directed to the surgical clinic. Intraoral surgical excision under local anesthesia was planned for sialolith treatment. An elongated giant sialolith of 26 mm length was removed from the floor of the mouth and surgical procedure was completed. At 6 months after surgery, no complication was observed.
When the stone can be palpated intraorally, it is best treatment method to remove it through an intraoral approach.

Keywords: Radiology, sialolith, submandibular salivary gland, surgery.


Cansu Görürgöz, Murad Osmanlı, Mehmet Hakan Kurt, Orkhan İsmayılov, Hakan Alpay Karasu. Transoral removal of giant Wharton’s duct sialolith: A case report. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 266-269

Sorumlu Yazar: Cansu Görürgöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale