Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Karadeniz bölgesinde bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Nolla yönteminin geçerliliğinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 51-54 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.54154  

Karadeniz bölgesinde bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Nolla yönteminin geçerliliğinin değerlendirilmesi

Zerrin Ünal Erzurumlu1, Çigdem Güler2
1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Ordu
2Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaş tespiti adli bilimlerde artan bir öneme sahiptir. Büyüme ve gelişimin değerlendirilmesi için kilo, boy, kronolojik yaş, iskelet yaşı, menarş yaşı ve diş yaşı kullanılabilir. Çeşitli yöntemler kullanılarak diş yaşı tespiti yapılabilir. Bu çalışmanın amacı Karadeniz Bölgesindeki bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Nolla yönteminin geçerliliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 4-16 yaş arasındaki 260 çocuğa ait panoramik radyograf retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Dental gelişim Nolla tarafından önerilen skalaya göre değerlendirilmiştir. Kronolojik yaş ve diş yaşı arasındaki uyum istatistiksel olarak t testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hem kız hem de erkek çocuklarda, kronolojik yaş ve diş yaşı arasındaki fark karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılık kız çocuklarında 13, erkek çocuklarında ise 7, 9, 13, 14 ve 15 yaşlarında tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nolla yöntemi ile diş yaşı tespiti Karadeniz Bölgesinde bir grup çocukta, kızlarda 13 ve erkeklerde 7, 9, 13, 14 ve 15 yaşlar hariç geçerlidir.

Anahtar Kelimeler: Kronolojik yaş, diş yaşı, Nolla metodu


Assessment of validity of Nolla method for dental age estimation a group of children in the Black Sea region

Zerrin Ünal Erzurumlu1, Çigdem Güler2
1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Ordu University, Ordu,Turkey
2Department of Pediatric Dentistry, Ordu University, Ordu,Turkey

INTRODUCTION: Age determination has become increasingly important in forensic science. Weight, height, chronological age, skeletal age, menarche age and dental age can be used for evaluation of growth and development. Dental age can be determined by various methods. The aim of this study was to evaluate the validity of the Nolla method for dental age estimation in a group of children in Black SeaRegion.
METHODS: Panoramic radiograph of 260 children between 4-16 years of age were evaluated retrospectively in this study. Dental maturity was evaluated according to the stages proposed by Nolla. The correlation between the chronological anddental age was analyzed by statistically t-test.
RESULTS: When comparing chronological age with dental age determined by Nolla method, significant difference was found between age groups in both girls and boys (p<0.05). This differences were detected 13 age for girls and 7, 9, 13, 14, and 15 ages for boys.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nolla method for dental age estimation is suitable for a group of children in the Black Sea Region except 7, 9, 13, 14 and 15 ages for boys and 13 age for girls.

Keywords: Chronological age, dental age, Nolla method


Zerrin Ünal Erzurumlu, Çigdem Güler. Assessment of validity of Nolla method for dental age estimation a group of children in the Black Sea region. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 51-54

Sorumlu Yazar: Zerrin Ünal Erzurumlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale