Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Yeni bir ortodontik yüz maskesi geliştirilmesi üzerine metodolojik bir çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 13-16 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.53825  

Yeni bir ortodontik yüz maskesi geliştirilmesi üzerine metodolojik bir çalışma

Nurhat Özkalaycı1, Mehmet Yetmez2
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı ortodontik yüz maskesi kullanım süresi ve düzenini takip etmek amacıyla yüz maskesinin alın kısmına takılan yeni bir izleme sisteminin sunulması ve değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yeni izleme sistemi ana gövde, yuva kapağı ve sensör olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövde iki adet yan sabitleyici, bir adet orta sabitleyici, sensör takma yuvası ve sekiz vida deliğinden oluşmaktadır. Ana gövdedeki tüm parçaların yerleştirilmesini takiben sensör programlanmış ve yuvaya yerleştirilmiştir daha sonra kapak sabitlenmiştir. Sistem laboratuvar koşullarında test edilmiştir.
BULGULAR: Çalışma sonunda elde edilen verinin detaylı analizi göstermiştir ki izleme sistemi takma ve sökme süreçlerini doğru bir şekilde takip etmektedir. Yeni tipteki ortodontik yüz maskesi kullanım sürelerini ve düzeninini izleyebilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüz maskesi tedavisi sagital yöndeki üst çene yetersizliğinin düzeltilmesinde elzemdir. Toplam kullanım süresi ve düzenli kullanım ortodontik ve ortopedik tedavinin başarısını etkileyen temel faktörlerdir. Objektif ve bilimsel olarak bu sürecin izlenmesi bu meşakkatli, uzun ve pahalı tedavide klinisyenlere büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın sonucu göstermiştir ki yeni izleme sistemi yüz maskesi kullanımı için uygundur.

Anahtar Kelimeler: Yüz Maskesi, Ortodonti, Üst Çene Yetersizliği, İzleme Sistemi


A methodological study on improving a new orthodontic face mask

Nurhat Özkalaycı1, Mehmet Yetmez2
1University of Bülent Ecevit, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Zonguldak
2University of Bülent Ecevit, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Zonguldak

INTRODUCTION: The aim of this study is to present and evaluate a new monitoring system attached to forehead part of face mask for tracking orthodontic face mask usage time and regularity.
METHODS: The new monitoring system consists of three main parts as main body, slot cover and sensor. The main body includes two lateral fixer, a median fixer, sensor insertion slot and eight screw holes. After completing the assembly procedure for the main part, the sensor is programmed and inserted to its slot and then the cover is screwed. The system was tested under laboratory condition.
RESULTS: Detailed analysis of the post study data showed that the system measured the attachment and detachment period correctly. The new type orthodontic face mask can monitor the wearing time and regularity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Face mask therapy is a crucial for correction of sagittal maxillary deficiency. Total wearing time and regularity are main factors to reach to a success level of this orthodontic and orthopedic treatment. Objective and scientific monitoring system proposed here may help the clinicians for difficult, long and expensive treatment. Conclusion of present study show that the system proposed is suitable for the further face mask usage.

Keywords: Face Mask, Orthodontics, Maxillary Deficiency, Monitoring System


Nurhat Özkalaycı, Mehmet Yetmez. A methodological study on improving a new orthodontic face mask. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Nurhat Özkalaycı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale