Cilt No : 15 | Sayı : 3 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Eğri kanalların şekillendirilmesinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm yöntemi ile karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 280-284 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.51422  

Eğri kanalların şekillendirilmesinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm yöntemi ile karşılaştırılması

Dilek Turkaydin, Fatima Betul Basturk, Seda Özyöney, Yıldız Garip Berker, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahi&775;r Günday
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı iki farklı döner eğe sisteminin, orijinal kök kanal eğimi üzerindeki etkilerinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm tekniği ile karşılaştırılarak incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz adet çekilmiş alt çene birinci ve ikinci büyük azı dişinin meziyobukkal kanalları Mtwo veya ProTaper ile şekillendirilmek üzere eşit olarak iki gruba ayrılmıştır. Dişler şeffaf akrilik rezin içine gömüldükten sonra pre-operatif radyografileri çekilmiştir. Her iki döner eğe sisteminin eğeleri üretici firma talimatları doğrultusunda kullanılmıştır. Meziyobukkal kanalların başlangıç ve işlem sonrası açısal ve doğrusal değerleri AutoCAD R12 programı kullanılarak radyografiler üzerinden hesaplanmıştır.
BULGULAR: Her iki grupta da genişletme sonrası kanal giriş açıları (CAA) ve Scheider açıları (SA) anlamlı derecede azalmıştır (p≤ 0.005). Genişletme sonrası AC uzunluğu (kanal girişi ile kanalın uzun aksından ayrılmaya başladığı nokta arası mesafe) sadece ProTaper gurubunda belirgin olarak artmıştır (p=0.005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mtwo grubunda AC uzunluğunda değişiklik olmaması kanalın orjinal eğimini koruduğunu göstermektedir. Kök kanal şekillendirilmesi sonrası kanal eğimlerindeki değişikliklerin ölçülmesinde CAA ve SA açılarının yanısıra işlem sonrası AC uzunluğu da ölçülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kanal giriş açısı, eğim, Mtwo, Protaper, Schneider açısı.


Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques

Dilek Turkaydin, Fatima Betul Basturk, Seda Özyöney, Yıldız Garip Berker, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahi&775;r Günday
Marmara University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effects of two different rotary systems on the original canal curvature by means of three different root canal curvature measurement techniques.
METHODS: Mesiobuccal canals of thirty extracted human mandibular first and second molar teeth were equally allocated into two groups: Mtwo or ProTaper. After embedding in clear acrylic resin, preoperative radiographs were taken. Both systems were used according to the manufacturers’ instructions. Pre- and postoperative angular and linear values of mesiobuccal canals were obtained from radiographs using AutoCAD R12.
RESULTS: In both groups, the postoperative canal access angle (CAA) and Schneider angle (SA) were significantly decreased (p≤ 0.005). Postoperative AC distance (the distance between canal entrance and the point that the canal begins to move away from the long axis) significantly increased only in the ProTaper group (p=0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lack of a change in the AC distance in the Mtwo group indicated that the original canal curvature was maintained. Postoperative AC distance should also be measured, besides CAA and SA, in order to evaluate changes in the root canal curvature after root canal preparation.

Keywords: Canal access angle (CAA), curvature, Mtwo, ProTaper, Schneider angle.


Dilek Turkaydin, Fatima Betul Basturk, Seda Özyöney, Yıldız Garip Berker, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahi&775;r Günday. Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 280-284

Sorumlu Yazar: Dilek Turkaydin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale