Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Lazer ile dental implant yüzeyi pürüzlendirme yönteminin marjinal kemik kaybına etkisinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 188-192 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.50479  

Lazer ile dental implant yüzeyi pürüzlendirme yönteminin marjinal kemik kaybına etkisinin değerlendirilmesi

Erol Cansız, Başak Keskin Yalçın
İstanbul Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı lazer ile implant boyun yüzeyi pürüzlendirme işleminin marjinal alveol kemiği kaybına etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, toplam 171 standart yüzeyli (TRX, RBT) ve laserle pürüzlendirilmiş (TLX, LASER-Lok) implant uygulanmış 87 hastadan alınan postop 1. gün, 3. ay ve 3. yıl panaromik radyografiler incelenerek marjinal alveol kemiği kaybı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. İmplantların mesial ve distal yüzeylerinden bir bilgisayar yazılımı kullanılarak yapılan ölçümlerin ortalama değerli istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda TRX (kontrol grubu) ile TLX (deney grubu) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lazerle implant boyun yüzeyini pürüzlendirme yöntemi marjinal alveolar kemik rezorbsiyonunu önlemek için kullanılan bir yöntemdir. Literatürde bu yöntemin etkinliği ile ilgili olumlu çalışmalar bulunmasına rağmen bu çalışmada yöntemin etkinliğiyle ilgili anlamlı bir veri elde edilememiştir. Bu nedenle yöntemin etkinliğinin daha ayrıntılı ve daha uzun süreli takip çalışmaları ile değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İmplant, rezorbsiyon, laser-lok, marjinal kemik.


Evaluation of the effect of laser microfrictioning on the marjinal bone resorption

Erol Cansız, Başak Keskin Yalçın
Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery

INTRODUCTION: The aim of this research is to evaluate the effect of laser microfriction on the alveolar resorbtion.
METHODS: In this retrospective study, standart surfaced (TRX, RBT) and laser microfrictioned (TLX, Laser-Lok) 171 dental implants of 87 patients were evaluated due to alveolar bone resorbtion by using opstoperative 1. day, 3. month and 3.year panaromic xrays. Measurements performed by using a computer software at the mesial and distal sides of dental dimplants were analysed statistically.
RESULTS: It was revealed that there is no statistically meaningful difference between the TRX and TLX groups due to alveolar bone resorbtion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laser microfriction technique is used to reduce alveolar bone resorbtion. Although, there are some studies in the literature which are asserting that laser microfriction method is a useful technique to reduce alveolar bone resorbtion, in this study it was cleared that there is no statistical difference between laser microfrictioned and standart surfaces. As a result, longer clinical follows and more subjects are required to evaluate the effectiveness of laser microfrictioning technique.

Keywords: Implant, resorbtion, laser-lok, marjinal bone


Erol Cansız, Başak Keskin Yalçın. Evaluation of the effect of laser microfrictioning on the marjinal bone resorption. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 188-192

Sorumlu Yazar: Erol Cansız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale