Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Diş hekimliği lisans öğrencilerinin hareketli bölümlü protez planlama becerilerinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 1-7 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.50023  

Diş hekimliği lisans öğrencilerinin hareketli bölümlü protez planlama becerilerinin değerlendirilmesi

Burcu Batak1, Fehmi Gönültaş1, Gamze Güven2, Funda Akaltan1
1Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, diş hekimliği lisans öğrencilerinin hareketli bölümlü protez metal alt yapı planlama becerisinin değerlendirilmesinde, klinik eğitim görmeleri ve planlama rehberi kullanmalarının etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Simüle edilen bir kısmi dişsiz vaka için hazırlanan teşhis modeli analiz edilmiş; sagital ve frontal düzlem fotoğraf görüntüleri hazırlanmıştır. Çalışma; klinik öncesi (4. sınıf) ve klinik eğitim dönemi (5. sınıf) olmak üzere 2 ayrı sınıfta yürütülmüş; çalışmaya; 84 adet 4. sınıf ve 52 adet 5. sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilere yöneltilen planlama becerisi sorusu için, planlama rehberi içeren ve içermeyen 2 farklı form hazırlanmıştır. Her iki gruptaki öğrencilerin yarısı tedavi planlaması sırasında planlama rehberi kullanmıştır. Sınav düzeninde, sınıflara alınan öğrencilerden projeksiyona yansıtılan modelin görüntülerini incelemeleri, kendilerine dağıtılan formlardaki tek çene kısmi dişsiz vaka şablonu üzerinde metal alt yapı çizimi yapmaları ve diş teknisyenine çalışmalarıyla ilgili talimat hazırlamaları istenmiştir. Öğrencilerin metal alt yapı planı yapma becerilerinin değerlendirilmesi için bir yönerge hazırlanmış; 5 protez bileşeni için, planlama becerileri; Yetersiz (0), Geliştirilmesi Gereken (1) ve Örnek Çalışma (2) şeklinde derecelendirilmiş; sonuçta her bir öğrenci için beceri skor ortalaması hesaplanmıştır. Dört grupta elde edilen beceri skor ortalamaları 2-yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda; klinik dönemi öğrencilerinin beceri skor ortalaması (1,27) klinik öncesi gruba (1,08) göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Planlama rehberi kullanan grup (0,99), kullanmayan gruba (1,32) göre daha düşük beceri skor ortalamasına sahip olmuştur (p<0,05). Klinik eğitim ve planlama rehberi arasındaki etkileşimin önemsiz olduğu görülmüştür (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği öğrencilerinin hareketli bölümlü protez için metal alt yapı planlama becerileri; klinik eğitim sonrasında iyileşme göstermiş; öğrencilerin planlama rehberi kullanmaları, her iki grupta da beceri kazanmalarında olumlu bir etki yaratmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği lisans eğitimi, hareketli bölümlü protez, planlama becerisi


Evaluation of removable partial denture design skills of predoctoral dental students

Burcu Batak1, Fehmi Gönültaş1, Gamze Güven2, Funda Akaltan1
1Department of Prosthodontics, Ankara University Faculty Of Dentistry, Ankara, Turkey
2Department of Statistics, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to assess the effect of clinical training and using design guide on the removable partial denture design skills of predoctoral dental students.
METHODS: The diagnostic model for a simulated partially edentulous case was surveyed and the photographs of the models were taken from sagittal and frontal plane. For this study clinically inexperienced (4th-year) and experienced (5th-year) predoctoral dental students were involved; 84 of 4th-year and 52 of 5th-year volunteer predoctoral students attended to study. Two different forms; with and without design guide were prepared for the design skill questionnaire and half of the students in both groups used a design guide. Students taken to the classes were asked to examine the images of the models reflected on the projection, to draw a framework design on the partially edentulous jaw template and to prepare instructions for the dental technician. A guideline has been prepared for the assessment of the students' ability of framework design. For 5 prosthetic components, the design skills were scored as 0; Poor, 1; Developing, 2; Exemplary. Then mean skill score was calculated for each student. The results were evaluated statistically using by 2-way analysis of variance (ANOVA) and t-test.
RESULTS: Mean skill score (1.27) of clinically experienced dental students was found to be statistically higher than the mean skill score (1.08) of inexperienced dental students (p<0.05). The group using the design guide (0.99) had a lower mean skill score (1.32) than the other group (p<0.05). The interaction between having clinical experience and using design guide was found to be nonsignificant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mean skill score (1.27) of clinically experienced dental students was found to be statistically higher than the mean skill score (1.08) of inexperienced dental students (p<0.05). The group using the design guide (0.99) had a lower mean skill score (1.32) than the other group (p<0.05). The interaction between having clinical experience and using design guide was found to be nonsignificant (p>0.05).

Keywords: Dental education, design skill, removable partial denture.


Burcu Batak, Fehmi Gönültaş, Gamze Güven, Funda Akaltan. Evaluation of removable partial denture design skills of predoctoral dental students. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Burcu Batak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale