Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Farklı Tipteki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 25-30 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.43531  

Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Farklı Tipteki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Duygu Tuncer1, Derya Merve Halaçoğlu2, Çiğdem Çelik1, Neslihan Arhun1
1Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., Ankara
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı farklı bitirme ve parlatma sistemlerinin farklı tipteki kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 3 farklı tipte kompozit rezin kullanılmıştır; Filtek Z250 (mikrohibrit kompozit, 3M ESPE), Filtek Z550 (nanohibrit kompozit, 3M ESPE), Aelite LS Posterior (düşük büzülmeli hibrit kompozit, Bisco). Toplam 144 adet disk şeklinde örnek hazırlandı(n=48). Örnekler, şeffaf bant altı yüzey (kontrol) ve uygulanan parlatma yöntemine göre rastgele 4 alt gruba ayrıldı(n=12) ve sırasıyla; Diamond Polish Mint (Ultradent), Soflex Disk (3M ESPE) ve OneGloss (Shofu) parlatma sistemleri uygulandı. Örneklerin yüzey pürüzlülüğü; yüzey pürüzlülük ölçüm aleti (Mitutoyo Surftest SJ-201) kullanılarak ölçüldü. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi (p < 0.05).
BULGULAR: Bütün gruplarda şeffaf bant altı yüzey(kontrol) en pürüzsüz olarak ölçülmüş ve materyaller arasında farklılık görülmemiştir. Filtek Z250 ve Filtek Z550 gruplarında Diamond Polish ya da Soflex disk kullanıldığında benzer pürüzlülük değerleri elde edilirken, Onegloss daha yüksek pürüzlülük değerleri göstermiştir(p<0.05). Aelite grubunda ise Soflex ile diğer yöntemlere göre daha pürüzsüz yüzey elde edilmiştir (p<0.05). Bununla birlikte, kontrol grubu dışında, Aelite’ın diğer restoratif materyallerden daha pürüzlü yüzeye sahip olduğu bulunmuştur(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kompozit rezin tipinden bağımsız olarak alüminyum oksit disk sistemi ile en az pürüzlü yüzey elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, polisaj sistemleri, yüzey pürüzlülüğü


Effect of Different Finishing and Polishing Systems On Surface Roughness of Different Types of Resin Composites

Duygu Tuncer1, Derya Merve Halaçoğlu2, Çiğdem Çelik1, Neslihan Arhun1
1Baskent University, School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Ankara
2Yeditepe University, School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this in vitro study was to evaluate the effects of different finishing and polishing systems on surface roughness of different types of resin composites.
METHODS: In this study, 3 types of resin composites were used; Filtek Z250 (microhybrid resin composite, 3M ESPE), Filtek Z550 (nanohybrid resin composite, 3M ESPE), Aelite LS Posterior (low-shrinkage hybrid resin composite, Bisco). A total of 144 disc shaped specimens were prepared(n=48). Specimens were randomly divided into 4 subgroups according to finishing and polishing systems and Mylar strip as control (n=12) and Diamond Polish Mint (Ultradent), Soflex Disk (3M ESPE) and OneGloss (Shofu) finishing and polishing systems used, respectively. The surface roughness values were determined with a profilometer (Mitutoyo Surftest SJ-201). Data were statistically analyzed (p < 0.05).
RESULTS: The Mylar strip produced the smoothest surface in all groups and there was no significant difference between the restorative materials. In Filtek Z250 and Filtek Z550 groups, when Diamond Polish or Soflex disk used, similar surface roughness values were measured, Onegloss exhibited higher roughness values (p<0.05). In Aelite group, Soflex produced smoother surface than the other techniques (p<0.05). Additionally, Aelite exhibited rougher surfaces than the other restorative materials except control group(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Aluminum oxide disks system produced the smoothest surface regardless of the resin composite used.

Keywords: Composite resin, polishing systems, surface roughness


Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Çiğdem Çelik, Neslihan Arhun. Effect of Different Finishing and Polishing Systems On Surface Roughness of Different Types of Resin Composites. Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 25-30

Sorumlu Yazar: Duygu Tuncer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale