Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Ağız, diş ve çene cerrahisinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi i̇stek nedenleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 64-69 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.41736  

Ağız, diş ve çene cerrahisinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi i̇stek nedenleri

Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık, Arif Yiğit Güler
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), dental ve maksillofasiyal bölgenin görüntülemesi için kullanılan radyografik bir tekniktir. Diş hekimliğinde de kullanımı oldukça sıktır. Çalışmanın amacı, bir Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde KIBT istenme nedenleri ve bunların dağılımının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağız, Diş ve Çene cerrahisi bölümünde KIBT elde edilmesi için başvuran hastalara ait 974 adet KIBT istek formu incelendi. KIBT istek nedenleri kaydedildi.
BULGULAR: KIBT isteklerinin sırasıyla: implant planlaması (%43.12), intraosseoz lezyonlar (%19.61), üçüncü molar dişlerin köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisi (% 10.58), gömülü dişlerin lokalizasyonunun saptanması (%8.01), sinüs lifting işlemi (%5.85) ve diğer nedenler (%12.83) için olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, KIBT incelemesinin en fazla pre-operatif implant planlaması için istendiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi inceleme nedenleri, çene cerrahisi, dental implant, intraosseoz lezyonlar


Reasons of cone-beam computed tomography requests in oral and maxillofacial surgery

Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık, Arif Yiğit Güler
Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Konya

INTRODUCTION: Cone beam computed tomography (CBCT), is a radiographic imaging technique that is used for dental and maxillofacial region. the use of cbct are quite frequent in dentistry.. The aim of study was to assess the reasons and distribution of the CBCT requests in a oral and maxillofacial surgery.
METHODS: CBCT request forms belonging to 974 patients attending the department of Oral and Maxillofacial Surgery, were assessed. The reasons of the KBIT request were recorded.
RESULTS: The requested CBCT images were found to be for implant planning (43.12%), jaw lesions (19.61%), relationship of the mandibular canal to the roots of third molars (10.58%), the assesment of the localization of impacted teeth (8.01%), sinus-lifting procedures (%5.85) and other reasons (12.83%), in order.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The our study showed that most of the CBCT examinations were requested for pre-operative implant planning.

Keywords: Cone-beam computed tomography examination requests, oral surgery, dental implant, intraosseous lesions


Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık, Arif Yiğit Güler. Reasons of cone-beam computed tomography requests in oral and maxillofacial surgery. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 64-69

Sorumlu Yazar: Dilek Menziletoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale