Cilt No : 14 | Sayı : 3 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
İki farklı bonding sisteminin erozyonlu mine dokusunda bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 7-10 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.40469  

İki farklı bonding sisteminin erozyonlu mine dokusunda bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması

Alev Özsoy, Mahmut Kuşdemir
Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental erozyon geri dönüşümü olamayan, çürüksüz sert doku kaybıdır. Ağız ortamında bulunan iç ya da dış kaynaklı asitler dental erozyonun ana etyolojik faktörüdür. Başta mine dokusu olmak üzere diğer diş sert dokuları da asitlerden etkilenerek çözünmeler gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu çözünme sonucu restorasyonun diş dokusuna bağlanması da etkilenmektedir. Bu çalışmada normal ve erozyona uğramış mine dokusuna uygulanan farklı universal bonding sistemlerin mikrogerilme bağlanma dayanımları incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Portakal suyunda bekletilerek yapay erozyon oluşumu sağlanan mine yüzeyleri ve sağlam mine yüzeylerinde bir Univeral Bonding Sistem birde total-etch olarak uygulanan bonding sistemin mikrogerilme bağlanma dayanımları karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: En yüksek bağlanma dayanım değeri Single Bond Universal kullanılan sağlam mine yüzeyli grupta çıkarken en düşük değerler Single Bond 2 ‘nin kullanıldığı erozyonlu grupta görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre erozyona uğramış dişlerde mikro gerilme bağlanma değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Dentin bonding, mikrogerilme bağlanma, dental erozyon


Comparison of microtensile bond strength of two different bonding systems on eroded enamel

Alev Özsoy, Mahmut Kuşdemir
Medipol University, Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Dental erosion is loss of hard tissues on tooth surface with an irreversibl, non-carious lesion. Main ethiological factor of this hard tissue loss is extrinsic and intrinsic acids. Not only the enamel but also the other hard tissues of tooth can be dissolved by these acids. This dissolution process is also effect the bonding of restoration materials to the tooth structures. During the treatment procedures, different restoration materials can be used as an alternative approach. In this study, microtensile bond strength of different universal bonding systems on eroded and sound enamel tissue is evaluated.
METHODS: Orange juice was used to make artificial erosion lesions on two groups. A universal bonding system and a total-etch system were used to evaluate the microtensile bond strength on both eroded and sound enamel.
RESULTS: While, the highest microtensile bond values are obtained in Single Bond Universal used on sound enamel group. In the Single Bond 2 used eroded enamel group has shown the lowest bonding values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results, the microtensile bond strength values of bonding systems on eroded enamel surface is statistically less then sound enamel.

Keywords: Dentin bonding, microtensile bond strength, dental erosion


Alev Özsoy, Mahmut Kuşdemir. Comparison of microtensile bond strength of two different bonding systems on eroded enamel. Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 7-10

Sorumlu Yazar: Mahmut Kuşdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale