Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Apikal rezeksiyon operasyonlarında trombositten zengin fibrin uygulaması: Olgu serisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 253-257 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.38358  

Apikal rezeksiyon operasyonlarında trombositten zengin fibrin uygulaması: Olgu serisi

Ali Yıldırım1, Hülya Toker1, Fatma Kanmaz2, Nilüfer Altunbaş1
1Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Sivas

Apikal rezeksiyon sonrası oluşturulan kemik kavitelerinin iyileşmeleri sırasında her zaman istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Bu nedenle apikal rezeksiyon kavitelerinde rejeneratif tedaviler uygulanmaya başlanmıştır. Trombositten zengin fibrin (TZF) bireyin kanının santrifüj edilerek trombosit ve büyüme faktörlerinden zengin bir membran elde etmeyi sağlayan ikinci nesil trombosit ürünüdür. Bu vaka serisinde apikal rezeksiyon işlemi sonrası operasyon bölgesine yerleştirilen TZF’nin klinik ve radyografik olarak sonuçları sunulmuştur.
Endodonti kliniğinden apikal rezeksiyon endikasyonu ile sevk edilen 3 hastaya cerrahi işlem sırasında periapikaldeki tüm nekrotik ve iltihaplı dokunun küretajı yapılmış ve. defekt bölgesine hastalardan alınan venöz kanın santrifüj edilmesiyle hazırlanan TZF uygulanarak yara yeri süture edilmiştir.
Hastaların periyodik kontrollerindeki klinik ve radyografik sonuçlarına göre; TZF’nin kemik kavitesi boşluğunun rejenerasyonunda etkili olduğu ve konvansiyonel cerrahi tedaviye alternatif bir rejeneratif tedavi şekli olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Trombositten zengin fibrin, apikal rezeksiyon, yara iyileşmesi.


Platelet rich fibrin application in apical resection operations: Case series

Ali Yıldırım1, Hülya Toker1, Fatma Kanmaz2, Nilüfer Altunbaş1
1Department of Periodontology,Cumhuriyet University, Sivas,Turkey
2Department of Endodontics,Cumhuriyet University, Sivas,Turkey

During the healing of bone cavities formed after apical resection, the desired results are not always obtained. For this reason, regenerative treatments have begun to be applied in apical resection cavities. Platelet-rich fibrin (PRF) is a second generation platelet product which is used to obtain a membrane that is rich in platelets and growth factors, and it is derived from the blood of an individual to be centrifuged. In this case series, clinical and radiographic results of placement of PRF into the operation area after apical resection were presented.
All the necrotic and inflamed tissue were curettad in the periapical region during the surgical procedure of three patients referred to the endodontic clinic with indication of apical resection. Wound site was sutured by applying PRF to the defect area which is prepared by centrifugation of the venous blood taken from the patients.
According to the clinical and radiographic results of the patients at periodic controls; it seems that PRF can be very effective in the regeneration of bone gap space and may be an alternative to conventional surgical treatment.

Keywords: Platelet rich fibrin, apical resection, wound healing.


Ali Yıldırım, Hülya Toker, Fatma Kanmaz, Nilüfer Altunbaş. Platelet rich fibrin application in apical resection operations: Case series. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 253-257

Sorumlu Yazar: Ali Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale