Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Alt çene kanin dişinin periapikal enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen servikal nekrotizan fasiit [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 63-66 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.38258  

Alt çene kanin dişinin periapikal enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen servikal nekrotizan fasiit

Senem Yıldırımtürk1, Eren Yılmaz2, Beldan Polat2, Bora Başaran2, Yiğit Şirin1
1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul,Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Nekrotizan fasiit (NF) nadir olarak görülen ve derin dermis tabakası, cilt altı dokular ve fasiyal planları tutan ciddi bir enfeksiyondur. NF ağırlıklı olarak ekstremitelerde, perineal bölgede ve karın duvarında oluşum gösterir. Boyun bölgesinde görülen ve çok hızlı bir şekilde yayılan enfeksiyona Servikal NF (SNF) adı verilir. SNF kılcal damarların trombozisine, yüzeyel sinirlerin tahribatına ve cilt nekrozuna neden olur. SNF nin en sık görülme nedeni alt büyük azı dişlerinin periapikal enfeksiyonudur. SNF görülen hastaların büyük bir çoğunluğunda altta yatan sistemik hastalık diabetes mellitustur (DM). Fizik muayene bulguları, laboratuar testleri, radyografik değerlendirmeye dayalı erken teşhis ve uygun cerrahi müdahale morbidite ve mortaliteyi azaltmada önem taşır. SNF nin başlangıç tedavisi acil hastane yatışı, hemodinamiğin ve solunumun değerlendirilmesi, yüksek doz geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi, nekrotik dokuların cerrahi debridmanı ve beslenme desteğini içermelidir. Bu olgu raporunda; kontrolsüz DM si olan hastada alt kanin dişin periapikal enfeksiyonundan kaynaklanan SNF olgusu bildirilmiş ve bu letal durumun klinik özelliklerine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan Fasiit, odontojenik enfeksiyon, yumuşak doku enfeksiyonu, diabetes mellitus


Cervical necrotizing fasciitis due to periapical infection of the mandibular canine tooth

Senem Yıldırımtürk1, Eren Yılmaz2, Beldan Polat2, Bora Başaran2, Yiğit Şirin1
1Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul
2Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Istanbul

The infection of the cervical region is called Cervical NF (CNF) which can spread rapidly along the fascial planes to other regions of the neck. It may lead to the thrombosis, destruction of the superficial nerves and skin necrosis. Odontogenic infections of mandibular molars are the most common causes for CNF. More than half of the patients with CNF have diabetes mellitus (DM) as an underlying systemic disease. Early diagnosis based on physical examination, laboratory tests and radiographic evaluation, as well as appropriate surgical management are critical in reducing morbidity and mortality. Initial treatment of CNF should include immediate hospitalization, hemodynamic and respiratory evaluation, effective high dose broad spectrum intravenous antibiotic therapy, surgical debridement of necrotic tissue and nutritional support. The aim of this report is to present a rare case of CNF originating from an infected mandibular canine in a patient with uncontrolled DM with special emphasis to the clinical characteristics of this lethal condition.

Keywords: Necrotizing fasciitis, odontogenic infection, soft tissue infection, diabetes mellitus


Senem Yıldırımtürk, Eren Yılmaz, Beldan Polat, Bora Başaran, Yiğit Şirin. Cervical necrotizing fasciitis due to periapical infection of the mandibular canine tooth. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Senem Yıldırımtürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale