Cilt No : 14 | Sayı : 3 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Ponticulus Posticus: Radyolojik bir bulgu olarak bir diş hekimi için önemli midir? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 35-41 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.36844  

Ponticulus Posticus: Radyolojik bir bulgu olarak bir diş hekimi için önemli midir?

Melek Taşsöker, Sevgi Özcan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Konya

Atlas omurundaki gelişimsel anomaliler sadece anatomistlerin değil, morfolojideki farklılığın kliniğe yansımasının bilincinde olması gereken klinisyenlerin, radyologların ve cerrahların da ilgi alanıdır. Diş hekimleri, nedeni açıklanamayan baş ve boyun ağrısı, görme rahatsızlıkları, konuşma ve yutma problemleri, vertigo, vasküler problemler, vertebral arter ve suboksipital sinirin sıkışması ile ilgili semptomlarla ilişkili olabileceğinden, bu durumların varlığında PP’yi dikkatlice incelemelidirler. Bu yazının amacı, diş hekimlerini, özellikle oral ve maksillofasiyal radyologları ve ortodontistleri, doğrudan servikal omur anomalilerinin tedavileri ile ilgili olmasalar da, servikal omurları inceleme ve normal anatomiden ayrılan farklılıklarını saptama konusunda duyarlı hale getirmektir.

Anahtar Kelimeler: Ponticulus posticus, lateral sefalogram, foramen arcuale, diş hekimliği


Ponticulus Posticus: Is It Important for a Dentist as an Radiological Finding?

Melek Taşsöker, Sevgi Özcan
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Developmental anomalies of the atlas are of interest not only to anatomists but also clinicans, radiologists, surgeons, who should be aware of their distinct morphological manifestations as well as correlated clinical expressions. Dentists should look carefully for PP because these abnormalities may be related to otherwise unexplainable head and neck pain, visual disturbances, problems with speech and swallowing, vertigo, vascular problems and other symptoms related to compression of the vertebral artery and suboccipital nerve. The aim of this paper, although the dentists especially oral and maxillofacial radiologists and orthodontists are not directly concerned with the management of cervical spine anomalies to sensitize them to realize the cervical spine and be equipped to identify differences from normal anatomy.

Keywords: Ponticulus posticus, lateral cephalogram, foramen arcuale, dentistry


Melek Taşsöker, Sevgi Özcan. Ponticulus Posticus: Is It Important for a Dentist as an Radiological Finding?. Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 35-41

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale